EVSNPTVS Teorie veřejné správy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 15:35–17:10 A206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Nejsou požadovány žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/15, pouze zareg.: 3/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na znalosti, které studenti získali v rámci bakalářského studia. Struktura a obsah předmětu se specializuje na prohloubení znalostí o teoretických aspektech vývoje veř. Správy v podmínkách a systému veř. Správy. Cílem je seznámit studenty s teoretickými základy právního řádu, dále s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob ve veř. Správě z hlediska teoretických aspektů. Studenti získají znalosti právní úpravy z oblasti veř. Správy hmotného i procesního práva.
Osnova
 • 1) Klasifikace veřejné správy
  2) Druhy veřejné správy
  3) Historický vývoj veřejné správy
  4) Historické a současné školy správní vědy
  5) Správní věda
  6) Metody správní vědy
  7) Činnost veřejné správy
  8) Formy činnosti ve veřejné správě
  9) Rozhodování ve veřejné správě
  10) Organizace veřejné správy
  11) Kontrola veřejné správy
  12) Správní kontrola ve veřejné správě
  13) Financování veřejné správy
Literatura
  povinná literatura
 • SPIRIT, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-116-8. info
 • SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-372-2. info
 • JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 2., přepr. a doplněné vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 978-80-7400-344-8. info
  doporučená literatura
 • TICHÝ, L. a kol. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-333-2. info
 • TÝČ, V. Dokumenty ke studiu práva EU. Brno: MU, 2003. info
 • POMAHAČ, R. Evropské právo. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0576-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
průběžný test, kombinovaná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž79
Přednáška26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSNPTVS