FIUNKMDS International Taxation and Tax Systems

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Fri 3. 3. 12:15–14:40 VS, Fri 21. 4. 12:15–14:40 VS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 31/35, only registered: 0/35
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Záměrem předmětu je seznámit studenty s daňovými souvislostmi zapojení ČR do mezinárodních hospodářských struktur a s harmonizací právních norem ČR s normami EU vymezujícími problematiku daní. Úspěšným absolvování předmětu bude student schopen porozumět problematice harmonizace daní v EU a daňové konkurenci. Osvojí si oblast dvojího zdanění, bude schopen vysvětlit a prakticky uplatnit techniky výběru daně a režimy zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů ČR, vytvořit si reálný obraz o daňové optimalizaci. Studenti budou rovněž seznámeni s právními nástroji EU v oblasti přímých i nepřímých daní.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Geneze daní
  2. Charakteristika a vývoj daňové politiky EU
  3. Daňové systémy zemí EU a ukazatele mezinárodního daňového srovnávání
  4. Evropské daňové právo
  5. Univerzální spotřební daně - DPH v zemích EU a jejich harmonizace
  6. Selektivní daně ze spotřeby v zemích EU a jejich harmonizace
  7. Harmonizace daní z příjmů právnických osob
  8. Individuální důchodové daně v zemích EU
  9. Problematika silniční daně v EU
  10. Zdanění majetku v zemích EU
  11. Konvence k zamezení dvojímu zdanění
  12. Mezinárodní spolupráce v oblasti daňové správy
  13. Daňová optimalizace
Literature
  required literature
 • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • Blechová, B. Daně a daňová politika EU, studijní opora. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-826-1. info
 • Široký, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. info
  recommended literature
 • Daňové a zákony a předpisy související - v aktuálním znění. info
 • www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy/. info
 • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-. info
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6. info
 • BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-089-8. info
Assessment methods
grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/FIUNKMDS