INMBPISV Informační systémy ve veřejné správě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:55–15:30 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPISV/01: Po 15:35–16:20 B308, R. Dolák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmět je doplnit znalosti posluchačů o problematiku pořizování a vývoje informačních systémů veřejné správy a se standardy a legislativou informačních systémů veřejné správy. Součástí kurzu je seznámení posluchačů s aktuálním vývojem v oblasti informačních systémů veřejné správy a jejich organizací.. Posluchači se mimo jiné seznámí koncepcí státu v dané oblasti a rolí jednotlivých orgánů, s problematikou e-Govermentu, elektronického podpisu, e-komunikace, e-podatelny atd.
Osnova
 • 1. Informační systémy, životní cyklus informačního systému
  2. Informační systémy veřejné správy
  3. Základní registry
  4. Agendy ve veřejné správě
  5. Státní informační politika, informační koncepce
  6. Provozní IS
  7. Bezpečnost informačních systémů
  8. Identifikace a autentizace
  9. e-Government
  10. Portál veřejné správy
  11. Geografické informační systémy.
  12. Informační systémy Evropské unie
  13. Zpracování samostatné práce

  1. Informační systémy, životní cyklus informačního systému, teoretické vymezení a definice a součásti informačních systémů, vlastnosti informačních systémů, klasifikace informačních systémů
  2. Informační systémy veřejné správy, základní předpisy a dokumenty, koncepce budování informačních systémů veřejné správy, koordinace ISVS.
  3. Základní registry: registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, registr práv a povinností
  4. Agendy ve veřejné správě, územní identifikace, evidence nemovitostí, evidence územně a stavebně správního řízení, evidence bytového fondu, evidence obyvatelstva, evidence ekonomických subjektů, ekonomický subsystém, právní informace atd.
  5. Státní informační politika, informační koncepce, dokumenty
  6. Provozní IS: moduly
  7. Bezpečnost informačních systémů, zajištění bezpečnosti, elektronický podpis.
  8. Identifikace a autentizace, identifikační doklady
  9. e-Government, transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí ICT, elektronizace vnitřních agend veřejné správy.
  10. Portál veřejné správy, structura, obsah
  11. Geografické informační systémy, základní složky GIS, druhy dat, datový model
  12. Informační systémy Evropské unie: Schengenský informační systém, Vízový informační systém (VIS), systém Eurodac atd.
  13. Zpracování samostatné práce
Literatura
  povinná literatura
 • SMEJKAL, V. Informační systémy veřejné správy I. Praha, VŠE. ISBN 80-245-0533-9. info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy ve veřejné správě. Karviná: SU OPF v Karviné, 2014. info
  doporučená literatura
 • Czech Republic. Act no. 365/2000 Coll. on Information Systems of Public Administration as subsequently amended. URL info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • REDDICK, Christopher G. Public administration and information technology. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2012. ISBN 07-637-8460-5. info
 • STAIR, R. M. and G. W. REYNOLDS. Fundamentals of information systems. New York: Cengage Learning, 2011. ISBN 08-400-6218-4. info
 • ŠPALEK, J., ŠPAČEK, D. Informační systémy ve veřejném sektoru. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3503-X. info
 • LUKÁŠ, M., JAŠEK, R. Informatika ve veřejné správě. Zlín, Univerzita Tomáše Bati, 2003. ISBN 80-7318-147-9. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Průběžný test, seminární práce, kombinovaná zkouška, min 50% účast na seminářích
Ostatní studijní zátěž: vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem119
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/INMBPISV