INMBPZIE Informatics for Economists I

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Josef Botlík (lecturer)
Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (seminar tutor)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Dalibor Hula (seminar tutor)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Robert Kempný (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Tue 12:15–13:00 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPZIE/01: Mon 10:35–12:10 B207, R. Kempný
INMBPZIE/02: Mon 12:15–13:50 B207, R. Kempný
INMBPZIE/03: Wed 15:35–17:10 B208, R. Fojtík
INMBPZIE/04: Wed 17:15–18:50 B208, R. Fojtík
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 210 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 131/210, only registered: 0/210
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty teoretickým základům a praktickým dovednostem potřebným pro práci s firemními dokumenty a daty. Studenti se naučí efektivitě při práci s PC, v počítačové síti, textovými editory a softwary pro tvorbu prezentací. Vedle teoretického základu je kladen důraz na praktické dovednosti, kdy v rámci seminářů studenti provádějí praktické příklady pomocí příslušného software.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informatika v podniku
  Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, výměny a uchování informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání v podniku. Hardware. Architektura počítačů. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení.
  2. Operační systémy
  Operační systém Windows. Architektura OS Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení.
  3. Práce v počítačové síti
  Počítačové sítě. Internet. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Antivirové programy. Cloud computing.
  4. Textové editory
  Textový editor MS Office Word a LibreOffice Writer. Možnosti využití. Tvorba a editace dlouhých dokumentů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  5. Firemní prezentace
  Zásady tvorby prezentací. Struktura prezentace. Tvorba prezentací v MS Office PowerPoint a LibreOffice Impress.
  6. Vývojové trendy v oblasti podnikové informatiky
  Inteligentní systémy. Inteligentní software. Virtuální a rozšířená realita. Konverzační systémy. Digitální technologické platformy.
Literature
  required literature
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2019 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2020. 80 pp. ISBN 978-80-7402-386-6. info
 • PECINOVSKÝ, Josef and Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 pp. ISBN 978-80-247-2303-7. info
 • PECINOVSKÝ, Josef and Rudolf PECINOVSKÝ. Windows 10 - Průvodce uživatele. Praha: Grada, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-247-5700-1. info
 • OTT, Vlastimil. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. URL info
  recommended literature
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/INMBPZIE