INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Heczková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 24. 2. 10:35–12:10 VS, Pá 17. 3. 10:35–12:10 VS, Pá 14. 4. 10:35–12:10 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě znalostí ze základních kurzů managementu a matematické statistiky poskytnout základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního hodnocení používané pro podporu rozhodování. Studenti zvládnou základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního hodnocení používané pro podporu rozhodování analytiků a manažérů na všech úrovních řízení. Současně prakticky zvládnou řešení případových studií pomocí programu Excel.
Osnova
 • 1. Vícekriteriálnost - podstatný rys rozhodování a hodnocení
  2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  3. Metody s nominální a ordinální informací o kritériích
  4. Metody s kardinální informací o kritériích
  5. Analytický hierarchický proces (AHP)
  6. Použití AHP v rozhodování - případové studie
  7. Analytický síťový proces (ANP)
  8. Metody založené na prazích citlivosti
  9. Vícekriteriální rozhodování za rizika
  10. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty
  11. Vícekriteriální rozhodování za neurčitosti
  12. Skupinové rozhodování
  13. Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, J. a F. TOŠENOVSKÝ. Rozhodovací analýza pro manažery. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-843-8. info
  doporučená literatura
 • RAMÍK, J., PERZINA, R. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Karviná : SU v Opavě, OPF v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. info
 • FOTR, J., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6. info
 • WISNIEWSKI, M. Kvantitativní metody pro manažéry. Praha: Grada, 1999. ISBN 0-273-62404-0. info
Informace učitele
Během semestru se konají 3 soustředění po 4 hod. Studenti zpracují seminární práci, která se sestává z řešení případové studie vztahující se k probírané látce s využitím programu Excel. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky. Studenti kombinovaného studia mají rozšířené možnosti konzultovat látku včetně seminární práce s vyučujícími předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.