PEMBKMCO Marketing Communication

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 24. 9. 9:45–11:20 A211, Pá 22. 10. 9:45–11:20 A211, Pá 26. 11. 9:45–11:20 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing ) && ROCNIK ( 3 )
The subject takes up the subject Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to get students acquainted with basic terms of marketing communication theory. Students are led to understand implementation methods of different kinds of marketing communication used for obtaining better position of a company on the market. They are studying how to create and use advertisement and its particular types, how to use and develop sales support, personal selling, direct marketing, Public Relations and sponsoring. Lectures are also focused on use of up-to-date trends in marketing communication, media and advertising agencies planning and marketing communication legislative restrictions. The ability and art of creative management in the above mentioned areas of interest are becoming significant advantage for a trade company on an increasingly competitive environment.
Osnova
 • 1. Definition of main terms in the area of marketing communication, sense and purpose of segmentation, targeting, positioning, target groups.
  2. Marketing communication aims and communication process
  3. Marketing communication regulation, ethics in advertisement, international regulation
  4. Market in the area of advertisement and advertising agencies, their characteristics
  5. Advertisement
  6. The role of psychology in advertising
  7. Emotions and participants in advertising message, social advertisement
  8. Sales support definition, its planning and usage
  9. Personal selling
  10. Public Relations, Sponsoring, Event marketing
  11. Direct marketing
  12. Communication mix planning, budgeting, valuation of different instruments efficiency
  13. Measurement and testing of advertisement and sales support impact
  1. Definition of basic terms: elements of communication mix, advertisement, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing, sponsoring, B2B, B2C. Integrated marketing communication. Segmentation and basic segmentation criteria. Targeting. Positioning. Mass and target marketing.
  2. Marketing communication definition and goals. Communication strategy. The stages of communication process.
  3. Regulatory environment of advertisement. Adviser for advertising. Unfair competition. Self-regulation. Codex of advertisement. Principles of advertising practices. Problematic advertised products. Marketing communication regulation, approaching the EU.

  4. Advertising and communication associations. Selected Czech competitions in the area of MC. The basic media terms. Advertising agencies, market, functions, types, ownership, and organisation structure, worldwide advertising agencies. The choice of advertising agency, agency provisions, creativity management.
  5. History of advertisement. Definition, main features, types of advertisement. Advertisement versus Czech consumers. B2B advertisement.
  6. Sense of psychology in advertisement. ATL, BTL, TTL communication. Teasing. New marketing communication trends and their application in practise. Subliminal advertisement.
  7. Persuasion through emotions, definition, function of emotions, methods of emotion stimulation (drama, humour, music, erotic, fear, warmth). Persuasion through recommendation, types, model of reliable and attractive source, model of information transfer, use of recommendations, their valuation.
  8. Sales support definition, its meaning, advantages and disadvantages. The target groups and ways of sales support. POP x POS. Merchandising. Marketing research of sales support. 3D advertisement and its typology. Trade fairs and exhibitions.
  9. Psychological aspects of personal selling, body language, sales interview, objections solving. Nature and behaviour of the salesperson. The stages of personal selling. Sellers´ management and planning.
  10. P.R definition, aims and their advantages and disadvantages. Advertising x P.R. Publicity. Lobbying. Internal and external communication. Testing of P.R. effects. Crisis communication. Corporate identity and image. Sense and types of sponsoring. Event marketing and its typology.
  11. D.M. definition and goals. Target groups - B2B x B2C. Media and instruments. Passive and active D.M. Social and ethic problems of D.M. application. CRM. Database marketing. Geomarketing. New interactive media and their use in D.M.
  12. The stages of marketing communication planning. Communication goals. Medial mix. Methods of budgeting. Formation of effective advertising message. Cinema advertising. Internet advertising.
  13. Advertising effect testing, laboratory experiments, fieldwork, data collection, and measurement of advertising and sales support effects. The basic marketing research terms. The qualitative research methods (focus group, semantic differential, projective techniques). The eye-camera use. Effective ad
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing Communication. Karviná: OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-041-2. info
 • KIMMEL, A. J. Marketing Communication: new approaches, technologies and styles (selected chapters). Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-927695-0. info
 • COPLEY, P. Marketing communications management: concepts and theories, cases and practices. Amsterdam: Elsevier, 2004. ISBN 0-7506-5294-2. info
 • VAREY, R. J. Marketing communication: principles and practice (selected chapters). London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-23040-3. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice in a new and modern way. Karviná: OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-044-3. info
 • SMITH, P.R. a Z. ZOOK. Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media. 2011. ISBN 9780749461935. info
 • PERCY, L. Strategic Integrated Marketin Communication: Theory and Practice. 2008. ISBN 9780080878294. info
 • PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketing communications - European perspective (selected chapters). Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-273-70693-9. info
 • WOOD, G.,. Marketing Communications. 2005. ISBN 9780080501314. info
 • GOVONI, N. A. P. Dictionary of Marketing Communications. 2004. ISBN 9780080878294. info
 • KITCHEN, P. J. a P. de PELSMACKER. Integrated Marketing Communications: A Primer. 2004. ISBN 9780203502860. info
 • SMITH, P. R., TAYLOR, J. Marketing communications (selected chapters). London: Kogan Page, 2004. ISBN 0-7494-4265-4. info
 • BLYTHE, J. Essentials of Marketing Communications (selected chapters). Harlow: Pearson Education Limited, 2003. ISBN 0-273-65858-1. info
 • BRIERLEY, S. The Advertising Handbook (selected chapters). London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-24391-2. info
 • HARRISON, S. Public Relations: an introduction. London: Thomson, 2000. ISBN 1-86152-547-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Seminar work, written exam
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž97
Přednáška6
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/PEMBKMCO