PEMDAMRA Methods of Strategic Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
Přednáška 24 HOD/SEM. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
Karel Skokan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti absolventů magisterského studia o současné teoretické přístupy, metodické postupy a praktické poznatky v oblasti managementu, strategického managementu a projektového managementu podniků a dalších subjektů. Poskytnout informace o obsahu, postupech a metodách zpracování strategie organizací a její implementace v národním i mezinárodním kontextu. Naučit se aplikovat metody strategického managementu při řešení konkrétních případů zpracování strategií organizací.
Osnova
 • Obsah
  1. Teorie a paradigmata managementu
  2. Základní pojmy strategického managementu
  3. Principy strategického řízení, modely procesů tvorby strategií
  4. Strategický záměr a jeho složky
  5. Analýza vnějšího prostředí podniku
  6. Analýza vnitřního prostředí podniku
  7. Volby a typy strategií
  8. Podnikatelské a funkční strategie
  9. Implementace strategie
  10. Strategie v mezinárodním kontextu
  11. Strategie mimopodnikové
  12. Přístup logického rámce v řízení strategií a projektů
  13. Projektové řízení při implementaci strategií
  14. Analýza případových studií strategického managementu
Literatura
  povinná literatura
 • DAVID, F.R. Strategic Management. Concepts and Cases. 14th ed. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 978-0-273-76748-0. info
 • GRASSEOVÁ M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vydání. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. info
 • TICHÁ, I. HRON, J. Strategické řízení. Praha: ČZU, 2012. ISBN 978-80-213-0922-7. info
 • KONEČNÝ, M., GREGUŠOVÁ, M. Strategický management. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2791-9. info
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4. info
 • VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-200-0. info
 • LYNCH, R. Strategic Management. 5th ed. Harlow: Pearson Education, 2009. ISBN 978-0-273-71639-9. info
  doporučená literatura
 • JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R. Exploring Corporate Strategy. 9th ed. London: Financial Times, 2011. ISBN 978-02-737-3702-5. info
 • FOTR, J. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • SVOZILOVÁ, K. Projektový management. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. info
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5. info
 • SEDLÁČKOVÁ, H. BUCHTA, K. Strategická analýzy. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. info
 • LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. info
 • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Seminární práce v rozsahu 15 - 20 stran + přílohy, obhajoba u zkoušky. Vysvětlení 2-3 teoretických otázek podle přednesené látky na přednáškách nebo při konzultacích.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace56
Ostatní studijní zátěž370
Přednáška24
Celkem450
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/PEMDAMRA