PEMDPPMA Personální management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
24/0/0. Přednáška 24 HOD/SEM. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( D )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Analyzovat význam lidského potenciálu jako nejvýznamnějšího zdroje efektivnosti organizace. Na základě poznatků teorie řízení, aplikované psychologie a sociologie poskytnout východiskové informace k využití v procesech využití optimalizace řízení lidských zdrojů v podniku. Cílem je dosáhnout zvládnutí moderních metod a postupů uplatňovaných při řízení lidských zdrojů v podnicích a institucích s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnavatele a zaměstnance.
Osnova
 • 1. Strategie řízení lidských zdrojů
  2. Podniková filozofie a podniková kultura v systému personálního managementu
  3. Personální plánování
  4. Optimalizace procesu přijímání a rozmisťování pracovníků
  5. Hodnocení a odměňování pracovního výkonu
  6. Podnikové vzdělávání pracovníků
  7. Péče o pracovníky a BOZP
  8. Řízení pracovních vztahů v podniku
Literatura
  povinná literatura
 • SNELL, S. A., BOHLANDER, G. W. Managing Human Resources. Mason, 2012. ISBN 978-1-111-53282-6. info
 • VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8. info
 • ARMSTRONG, M. A Handbook of Management and Leadership. London: Kogan Page, 2009. ISBN 9780749454173. info
 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8. info
 • BERGER, L. A., BERGER, D. R. The Compensation Handbook. McGrawHill, 2008. ISBN 978-0-07-149675-9. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • ARMSTRONG, M. A Handbook of Management echniques. London: Kogan Page, 2006. ISBN 9780749447663. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management, Řízení, Organizace. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86-131-57-2. info
 • MATHIS, L. R., JACKSON, H. J. Human Resource Management. South-Western College Pub, 2004. ISBN 0324289588. info
 • WEBB, D. L., NORTON, S. M. Human Resources Administration: Personnel Issues and needs in education. Upper Saddle River (New Jersey): Pearson Educati, 2003. ISBN 0130423254. info
  doporučená literatura
 • COVEY, S. M. R., MERRILL, R. R. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-176-8. info
 • DOWLING, P., FESTING, M., ENGLE, A. D. International Human Resource Management: Managing People in a Multinational Context. 5th ed. Mason: Cengage Learning, 2008. ISBN 978-184480-542-6. info
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1764-6. info
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9. info
 • KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence : způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0698-9. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Prostudovat povinnou a doporučenou literaturu. V případě volby zkoušky z předmětu zpracovat a odeslat písemnou práci v rozsahu do 15 s. (word), s tematikou personálního managementu, nejméně 2 týdny před konáním zkoušky. Hodnocení práce je součástí hodnocení zkoušky z předmětu.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace16
Ostatní studijní zátěž370
Přednáška24
Zkouška40
Celkem450
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/PEMDPPMA