UDSDPJS1 Článek SCOPUS Jsc

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu - Úsek proděkana pro vědu a výzkum - Děkanát - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Hana Hráčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit se publikovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti související s témateme doktorské disertační práce.
Osnova
  • Prezentace vědeckých poznatků vztahujících se k problematice řešené disertační prací v článku v recenzovaném časopise zařazeném v databázi Scopus (Jsc dle metodiky RVVI).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Vědecký článek ve struktuře a rozsahu podle požadavků daného časopisu. Předložení kopie článku a aktuálního výpisu o zařazení časopisu a článku z databáze Scopus.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/UDSDPJS1