UDSDPZV1 Zapojení do výzkumu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu - Úsek proděkana pro vědu a výzkum - Děkanát - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Hana Hráčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat praktické zkušenosti a dovednosti z výzkumné práce při řešení konkrétního výzkumného projektu.
Osnova
  • Řešení výzkumného projektu v univerzitní nebo podnikové praxi jako řešitel, spoluřešitel nebo člen týmu.
Informace učitele
Účast ve výzkumném projektu nebo grantu nebo ve výzkumu na katedře nebo výzkumu v podnikatelském subjektu jehož výsledkem je konkrétní výstup publikovaný v recenzovaném článku v odborném časoopise nebo ve sborníku z konference s odkazem na řešený projekt nebo samostatná zpráva o výzkumu v rozsahu minimálně 20 stran. Potvrzení o zapojení do výzkumu vedoucím nebo zadavatelem výzkumného projektu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/UDSDPZV1