INMBPZIE Informatika pro ekonomy I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Botlík (přednášející)
Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dalibor Hula (cvičící)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Robert Kempný (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:00 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPZIE/01: Po 10:35–12:10 B207, R. Kempný
INMBPZIE/02: Po 12:15–13:50 B207, R. Kempný
INMBPZIE/03: St 15:35–17:10 B208, R. Fojtík
INMBPZIE/04: St 17:15–18:50 B208, R. Fojtík
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 131/210, pouze zareg.: 0/210
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty teoretickým základům a praktickým dovednostem potřebným pro práci s firemními dokumenty a daty. Studenti se naučí efektivitě při práci s PC, v počítačové síti, textovými editory a softwary pro tvorbu prezentací. Vedle teoretického základu je kladen důraz na praktické dovednosti, kdy v rámci seminářů studenti provádějí praktické příklady pomocí příslušného software.
Osnova
 • 1. Informatika v podniku
  Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, výměny a uchování informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání v podniku. Hardware. Architektura počítačů. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení.
  2. Operační systémy
  Operační systém Windows. Architektura OS Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení.
  3. Práce v počítačové síti
  Počítačové sítě. Internet. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Antivirové programy. Cloud computing.
  4. Textové editory
  Textový editor MS Office Word a LibreOffice Writer. Možnosti využití. Tvorba a editace dlouhých dokumentů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  5. Firemní prezentace
  Zásady tvorby prezentací. Struktura prezentace. Tvorba prezentací v MS Office PowerPoint a LibreOffice Impress.
  6. Vývojové trendy v oblasti podnikové informatiky
  Inteligentní systémy. Inteligentní software. Virtuální a rozšířená realita. Konverzační systémy. Digitální technologické platformy.
Literatura
  povinná literatura
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2019 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2020. 80 s. ISBN 978-80-7402-386-6. info
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 s. ISBN 978-80-247-2303-7. info
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Windows 10 - Průvodce uživatele. Praha: Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5700-1. info
 • OTT, Vlastimil. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. URL info
  doporučená literatura
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
Informace učitele
Zpracování prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Získání znalosti softwarových nástrojů OS Windows, MS Office Word a LibreOffice Writer a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/INMBPZIE