MU03243 Pravděpodobnost a statistika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–10:30 LVT1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU03243/01: Čt 10:35–12:10 LVT1, P. Seďa
Předpoklady
( MU20009 Pravděpodobnost a statistika I || MU01133 Pravděpodobnost a statistika || MU10133 Pravděpodobnost a statistika ) && ! MU03143 Pravd. a statatistika II && ! NOW ( MU03143 Pravd. a statatistika II ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Druhá část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na základní metody a principy matematické statistiky zahrnující popisnou i inferenční statistiku.
Osnova
 • 1. Explorační analýza dat: základní metody zpracování dat, číselné charakteristiky, kontingenční a asociační tabulky.
  2. Bodové a intervalové odhady. Metoda největší věrohodnosti.
  3. Testování hypotéz: základní principy, parametrické a neparametrické testy.
  4. Obecný lineární model a jeho vybrané speciální případy: analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, lineární regrese.
  5. Nelineární regrese, klastrová analýza.
  6. Analýza časových řad.
Literatura
  povinná literatura
 • RUBLÍKOVÁ, Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. Iura Edition. ISBN 978-80-8078-139-2. info
 • Anděl J. Statistické metody. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-001-1. info
 • Anděl J. Základy matematické statistiky. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-003-8. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál., 2004. ISBN 80-7178-820-1. info
 • C. R. Rao, H. Toutenburg. Linear Models. Springer New York, 1995. info
  doporučená literatura
 • BROCKWELL. Peter J. a Richard A. DAVIS. Time Series: Theory and Methods. Springer, 2nd ed., 2009. ISBN 978-1441903198. info
 • ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D. a SNÁŠEL, V. Shluková nalýza dat. Professional Publishing Praha., 2007. ISBN 978-80-86946-26-9. info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Academia, Praha., 2006. ISBN 80-200-1396-2. info
 • Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava., 1987. ISBN 063-559-87. info
 • J. Likeš, J. Machek. Matematická statistika. Praha, 1983. info
  neurčeno
 • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach. McGraw Hill, 1990. info
Informace učitele
Zkouška z předmětu sestává z písemné a ústní části. Písemnou část je nutné vypracovat alespoň na 60%, ústní část obsahuje dvě teoretické otázky, které musí uchazeč/ka zodpovědět. K získání zápočtu je nutná pravidelná aktivní účast na cvičeních a dvě písemné práce (alespoň 60%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU03243