MU11176 Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU11176/01: Čt 22. 9. až Čt 29. 9. Čt 13:55–18:00 LVT1, P. Seďa
Předpoklady
MU11150 Mat. metody v ekon. a říz. II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ukázat studentům řešení vybraných úloh operačního výzkumu pomocí v praxi dostupných softwarových produktů. Pro výuku jsou využity zejména MS Excel, MS Project, IORTutorial a WIN-QSB. Studenti se tak seznámí s možnostmi uživatelských programů a získají tak praktickou dovednost s jejich použitím pro konkrétní typy úloh. Získané dovednosti zvýší uplatnitelnost absolventů v praxi. Předmět navazuje na výuku předmětů Matematické metody v ekonomice a řízení I, II a III.
Osnova
 • 1. Základní informace o programech MS Excel, MS Project, IORTutorial a WIN-QSB.
  2. Základní úlohy lineárního programování (sestavení matematického modelu, řešení v programech MS Excel, IORTutorial a WIN-QSB).
  3. Celočíselné a binární programování (MS Excel, IORTutorial a WIN-QSB).
  4. Dopravní úlohy (MS Excel, IORTutorial a WIN-QSB).
  5. Input-output modely a podnikové bilanční modely (MS Excel).
  6. Modely hromadné obsluhy (MS Excel, IORTutorial a WIN-QSB).
  7. Modely řízení záso b(MS Excel, IORTutorial a WIN-QSB).
  8. Základní úlohy teorie her (MS Excel).
  9. Plánování a řízení projektů - metoda CPM (MS Project, WIN-QSB).
  10. Plánování a řízení projektů - metoda PERT (MS Project, WIN-QSB).
  11. Optimalizace portfolia finančních aktiv (MS Excel).
Literatura
  povinná literatura
 • B. Render, R. M. Stair, N. Balakrishnan. Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and Student CD Package (2nd Edition). info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Profesional Publishing, Praha, 2002. info
  doporučená literatura
 • HYNDRÁK, K. Microsoft Office Project - Hotová řešení 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1681-4. info
 • J. Jablonský. Programy pro matematické modelování. Management Press, Praha, 2007. info
 • M. D. Rosenau. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • K. Desai, Y. Chang. WinQSB Version 2.0. John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Účast na cvičeních je žádoucí.
Zápočet:
Vypracování a prezentace seminární práce zaměřené na aplikaci vybrané metody operačního výzkumu s využitím výpočetní techniky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11176