MU14401 Matematické metody v ekonomice a řízení III

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU11150 Mat. metody v ekon. a říz. II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty se základními matematickými algoritmy, které našly využití v praxi. Probíraná látka je procvičována na jednodušších příkladech. Cílem této přípravy je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní studentům efektivně využít možnosti výpočetní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o větším rozsahu nezbytné.
Osnova
 • 1. Projektové řízení (základní východiska a postupy).
  2. Síťová analýza - metody CPM, PERT.
  3. Nákladová analýza projektu.
  4. Analýza zdrojů projektu.
  5. Strukturní analýza.
  6. Model meziodvětvových vztahů (W. Leontief).
  7. Podnikové bilanční modely.
Literatura
  doporučená literatura
 • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach 9th ed. McGraw Hill, New York, 2010. ISBN 978-0-07-337629-5. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • M. D. Rosenau. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • P. Fiala. Řízení projektů. 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-864-1924-X. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • J. Kališ, K. Hyndrák, V. Tesař. Microsoft Project - Kompletní průvodce. Computer press, a.s, 2003. ISBN 80-251-0074-X. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a zejména na cvičeních.
Vypracování projektu v určeném rozsahu, formě a termínu a jeho úspěšná obhajoba.
Zvládnutí znalostních testů.
Složení ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU14401