MU14430 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU11150 Mat. metody v ekon. a říz. II && TYP_STUDIA ( B )&& SOUHLAS
Student musí mít absolvovaný předmět MU/11150 a MU/14435
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možností využití vybraných matematických a manažerských metod při plánování řešení krizových situací.
Výstupy z učení
Student se naučí využívat vhodné metody při plánování řešení různých mimořádných událostí a krizových situací.
Osnova
 • 1. Aplikace matematických metod v krizovém řízení.
  a) Matematická statistika.
  b) Nejspolehlivější cesta v grafu.
  c) Teorie hromadné obsluhy.
  d) Lineární programování.
  e) Vícekriteriální rozhodování.
  2. Aplikace manažerských metod v krizovém řízení.
  a) Rozhodovací stromy.
  b) Myšlenková mapa.
  c) Vývojový diagram.
  d) Rozhodovací tabulky.
  e) Brainstorming.
  f) Metoda KARS.
  3. Řešené příklady.
  4. Neřešené příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • Jelšovská, K. - Peterková, A. Řešení krizových situací - metody a jejich aplikace. Opava, 2013. info
  doporučená literatura
 • Šenovský, P. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava, 2009. info
 • J. Ramík a kol. Operační analýza. OPF SU, Karviná, 2004. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • Pavlíček, F. Krizové stavy a doprava. Praha, 2001. info
 • M. Maňas a kol. Matematické metody v ekonomice. Praha, 1991. info
 • J. Dudorkin. Operační výzkum. ČVUT, Praha, 1991. info
Výukové metody
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Studijní praxe
Moderní metody s ICT - myšlenkové mapy, eLearningový kurz, počítačové zpracování datových souborů
Metody hodnocení
Test
Písemná zkouška
Informace učitele
Aktivní účast na cvičeních.
Vypracování zadaných úloh.
Písemná a ústní část zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU14430