MU14444 Aplikovaná informatika pro krizové řízení

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Drozdek (přednášející)
Mgr. Marek Drozdek (cvičící)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 LVT1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14444/01: Út 18:05–19:40 LVT1, M. Drozdek, K. Petrlová
Předpoklady
MU14435 Krizový management && TYP_STUDIA ( B )
Základní znalosti práce s aplikacemi v prostředí Microsoft Windows.
Základní znalosti práce s Microsoft Excel.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nejprve naučit studenty jak využívat informace v krizovém řízení a poté je uvést do problematiky informační podpory krizového řízení. Studenti budou pracovat s vybranými nástroji informační podpory, které jsou využívány v ČR, např. nástrojem Riskan, Terex, Aloha, ArcGIS a získají celkový přehled o možnostech a praktickém uplatnění jednotlivých nástrojů při řešení mimořádných událostí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se budou studenti orientovat ve funkcionalitě systému ArcGIS a budou připraveni na samostatnou práci s prostorovými daty, jejich základní analyzování a zobrazování na mapách.
Osnova
 • 1. Význam informací v krizovém řízení
  2. Informační systém krizového řízení a informační systémy používané v ČR
  3. Softwarové nástroje pro podporu krizového řízení
  4. Případové studie a použití softwarů Riskan, Terex, Aloha
  5. Vyhodnocení použitelnosti jednotlivých softwarů pro krizové řízení
  6. Význam GIS v krizovém řízení, používání ArcGIS
  7. Prostorová data a souřadnicové systémy
  8. Atributová tabulka, spojování tabulek a relace
  9. Symbologie kvalitativních a kvantitativních dat
  10. Práce s texty v mapě
  11. Edice dat
  12. Mapový výstup
  13. Analytické nástroje
Literatura
  povinná literatura
 • Drozdek, M., Jelšovská, K. Informační podpora krizového řízení. Opava, 2013. info
 • U.S. Environmental Protection Agency, National Oceanic and Atmos. Aloha. User's Manual. Washington, D.C., 2007. URL info
 • RISKAN. Uživatelská příručka. Praha, 2006. info
 • TerEx. Uživatelská příručka. Praha, 2006. info
  doporučená literatura
 • Rapant, P. Úvod do geografických informačních systémů. info
 • Krömer A., Musial P., Folwarczny L. Mapování rizik. 2010. ISBN 978-80-7385-086-9. info
 • Požár, J. Manažerská informatika. Praha, 2006. info
Výukové metody
Přednášení
Studijní praxe
Skupinová práce na počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet
Projekt (zápočtový, semestrální, seminární)
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách i cvičeních.
Odevzdání výsledků úloh z jednotlivých cvičení.
Vyřešení komplexní krizové situace pomocí softwarových nástrojů a zpracování výsledků do podoby přehledné mapy. Interpretace výsledků.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení26
Přednáška26
Celkem52
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU14444