MU14445 Softwarová podpora krizového řízení

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU14435 Krizový management && TYP_STUDIA ( B )
Absolvované předměty Krizový management a Ochrana obyvatelstva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nejprve seznámit studenty s problematikou využívání informací v krizovém řízení a terminologií a poté je uvést do problematiky informační podpory krizového řízení. Studenti budou seznámeni s vybraným přehledem jednotlivých nástrojů informační podpory užívaných v ČR, např. nástrojem Riskan, Terex či Aloha.
Výstupy z učení
Student se naučí orientovat v problematice využívání informací v krizovém řízení. Bude ovládat některé softwarové nástroje, použitelné pro krizové řízení. Bude umět interpretovat získané výsledky.
Osnova
 • 1. Význam informací v krizovém řízení.
  2. Informační systém krizového řízení (IS KŘ).
  3. Některé IS KŘ používané v ČR.
  4. Softwarové nástroje pro podporu krizového řízení.
  5. Riskan.
  6. Terex.
  7. Aloha.
  8. Případová studie (modelování a simulace).
  9. Vyhodnocení použitelnosti jednotlivých softwarů pro krizové řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • Drozdek, M. - Jelšovská, K. Informační podpora pro krizové řízení. Opava, 2013. info
  doporučená literatura
 • Aloha. Uživatelská příručka. info
 • Babinec, F. Analýza rizik. Opava, 2007. info
 • RISKAN - B. Uživatelská příručka. Praha, 2006. info
 • TerEx. Uživatelská příručka. Praha, 2006. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Skupinová práce na počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet
Projekt (zápočtový, semestrální, seminární)
Informace učitele
Aktivní účast na cvičeních.
Vypracování zadaných úloh.
Zápočtová písemka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU14445