MU12102 Seminář z matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je připravit studenty posledního ročníku ke státní závěrečné zkoušce. Probereme státnicové otázky a budeme se věnovat těm, které jsou pro studenty obtížné či na které v jiných předmětech nebyl dostatek času.
Osnova
 • Obsah tohoto semináře je shodný s okruhy z požadavků ke státní závěrečné zkoušce v příslušném oboru studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • J. Muscat. Functional Analysis. Springer, Berlin, 2014. info
 • J. Anděl. Matematická statistika. Praha, 1987. info
  doporučená literatura
 • M. Marvan. Algebra I-II. URL info
 • S. A. Morris. Topology without tears. URL info
 • M. Greguš, M. Švec, V. Šeda. Obyčajné diferenciálne rovnice. Bratislava-Praha, 1985. info
Informace učitele
Studenti budou během semestru vypracovávat zadané státnicové otázky a následně je prezentovat na semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU12102