ARCHSTN028 Archeologie v muzeu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 16:25–17:10 M6
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN028/A: St 17:15–18:00 M6, J. Juchelka
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je docházka 85%, vypracování referátu a úspěšné složení zápočtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má studenty seznámit se specifickou náplní každodenní činnosti muzejního archeologa. Ta zahrnuje práci se sbírkami, tj. se sbírkami archeologické muzejní povahy, které podléhají muzejním legislativním normám (např. Zákon č. 122/2000 Sb o ochraně sbírek muzejní povahy). Vedle péče o sbírkové předměty jsou především „Národní a Zemská muzea“ i vědeckými institucemi a součástí práce muzejního archeologa je rovněž badatelská činnost. K muzejní práci stejně tak náleží i archeologická památkové péče dle dikce zákona 20/1987 Sb., kdy mnohá muzea se podílejí v rámci svých oprávnění i na terénních výzkumech a průzkumech.
Výstupy z učení
Studen bude mít po absolvování předmětu představu o práci muzejního archeologa. Bude znát základní činnosti muzejního archeologa, nabude základní orientaci v problémech práce se sbírkovými předměty a jejich konzervace, případně s prací s muzejními inventarizačními systémy.
Osnova
  • • 1. Úvod do problematiky; metody, vnitřní členění; základy • 2. Dějiny sběratelství a muzejnictví • 3. Teoretická muzeologie - teorie selekce, vybírání předmětů do sbírek; teorie tezaurace - základy tvorby muzejních sbírek; teorie prezentace - typy prezentace sbírek veřejnosti • 4. Úvod do muzejní konzervace • 5. Muzejní výstavnictví, dokumentace • 6. Práce s veřejností • 7. Muzejní management • 8. Muzejní marketing • 9. Muzejní ekonomika • 10. Muzejní legislativa • 11. Muzejní literatura • 12. Muzea a vědecké disciplíny v nich zastoupené; specifický muzeologický přístup; archeologie v muzeích; archeologické sbírky a péče o ně; depozitární uspořádání; • 13. Interpretace muzejních sbírek, úloha muzeí v dnešním světě
Literatura
    povinná literatura
  • Matouš, J.: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987.
  • Stránský, Z.: Archeologie a muzeologie. Vydání první. Brno 2005.
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Docházka minimálně 85%, písemný zápočet, referát.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN028