UBKCJLBK45 Drama and Theatre

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jana Ryšánek Schmiedtová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Fri 5. 4. 14:45–17:50 M10, Fri 19. 4. 14:45–17:50 M10
Prerequisites (in Czech)
-
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit posluchače nejen se základními principy dramatu a divadla, ale také činohry, na jejímž půdoryse se titulní dva fenomény neoddělitelně stýkají a kterou nelze bez rozpoznání a uvědomění si jejich souvztažnosti elementárně pochopit. Pozornost bude přitom věnována i ostatním divadelním složkám a jejich vzájemnému vztahu. Nedílnou součást kurzu tak představují průhledy do klíčových momentů divadelních dějin.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pojem drama a jeho proměny v proměnách epoch.
 • 2. Pojem divadlo a jeho proměny.
 • 3. Pojem činohra.
 • 4. Činoherní žánry a jejich podstata.
 • 5. Podoba dramatického textu. Charakteristické znaky dramatu.
 • 6. Dramatický text mezi ostatními divadelními složkami.
 • 7. Předvádění na scéně. Inscenace a představení.
 • 8. Dvojí tradice evropské činohry.
 • 9. Dialog (a monolog) v dramatickém textu.
 • 10. Situace a děj. Stavba dramatu.
 • 11. Dramaturg.
 • 12. Prostor a čas.
 • 13. Postava, osoba, role, herec (shrnutí).
 • Povinná:
 • CINDLEROVÁ, J. Dramaturgie her Karla Čapka. Praha: AMU / KANT, 2016.
 • GROSSMAN, J. „Drama a režisérův sloh“, in Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991.
 • VELTRUSKÝ, J. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.
 • VOSTRÝ, J. Činoherní klub 1965–1972 (Dramaturgie v praxi). Praha: NAMU, 1996.
 • Doporučená:
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996.
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie I. Situace. Praha: AMU, 1999.
 • FREYTAG, G. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.
 • PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
 • PATOČKA, J. „Epičnost a dramatičnost, epos a drama“, Divadlo 17, 1966.
 • PROCHÁZKA, M. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988.
 • SRBA, B. E. F. Burian a jeho program poetického divadla. Praha: Divadelní ústav, 1981.
 • VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
 • VOSTRÝ, J. Drama a dnešek. Praha: Československý spisovatel, 1990.
 • ZICH, O. Estetika dramatických umění. Praha: Panorama, 1986.
 • Studijní text pro kombinované studium:
 • CINDLEROVÁ, J. Drama a divadlo. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář.
Assessment methods (in Czech)
Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Aktivní a podnětná účast při diskusích a společných interpretacích. Vypracování písemné práce na zvolené/zadané téma. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4p+4s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKCJLBK45