XUVSRP3449 Základy práce s PC

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
0/0. 3 kr.
Garance
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen pracovat s počítačem. Naučí se rozpoznávat základní části počítače (hardware) a pracovat s různými typy programů (software), především se systémem Windows, jeho obvyklými součástmi a volitelným softwarem, který je běžně dostupný jako freeware. Dále se studenti naučí pracovat s elektronickou poštou a využívat služeb sítě Internet.
Osnova
 • 1. pojmy z IT
  2. hardware PC
  3. adresářová struktura, práce se soubory
  4. balík kancelářských programů MS Office - funkce jednotlivých aplikací a společné rysy programů
  5. textový editor - MS Word, seznámení s programem, základní funkce
  6. textový editor - MS Word, pokročilé funkce - práce se styly a tabulkami
  7. tabulkový procesor - MS Excel, seznámení s programem, výpočty v Excelu
  8. tabulkový procesor - MS Excel, práce s grafy
  9. tvorba prezentace v MS PowerPoint
  10. práce s emailem, emailový klient
  11. vyhledávání na internetu, zajímavé a důležité WWW stránky
  12. práce s PC grafikou - úprava a tvorba obrázků
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2008/XUVSRP3449