ARCHKRA025 Vybrané kapitoly z evropského a mimoevropského pravěku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prostřednictvím několika více či méně atraktivních ukázek předvést posluchačům rozmanitost pravěku jako zákonitého období lidské civilizace a zároveň na některých z těchto ukázek demonstrovat závaznost historických zákonitostí spolu s jejich platností někdy všeobecnou, častěji však v různé míře omezenou v prostoru i čase.
Výstupy z učení
Základní orinetace v daném tématu.
Osnova
 • 1. Pravěk světa jako projev historických zákonitostí. 2. Antropogeneze. 3. Jeskynní a skalní umění jako fenomén „dlouhého trvání“. 4. Vznik neolitu na Předním východě, Dálném východě a v Americe. 5. Lengyelské rondely a sakrální kruhová architektura. 6. Pohřebiště ve Varně a počátky společenské diferenciace v eneolitu. 7. Počátky hornictví v eneolitické Evropě. 8. Přídatné hroby jako fenomén „dlouhého trvání“. 9. Megalitismus jako fenomén „dlouhého trvání“. 10. Počátky osídlení Tichomoří. 11. Počátky osídlení amerického kontinentu. 12. Kočovníci eurasijských stepí. 13. Zlato Eldorada a pád říše Inků.
Literatura
  povinná literatura
 • Kolektiv: Přehled pravěku světa (skripta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). 1. svazek Praha 1976, 2. svazek Praha 1977.
 • Buchvaldek, M. – Lippert, A. – Košnar, L. (eds.): Archeologický atlas pravěké Evropy 1, 2. Praha 2007.
 • Pečírka, J. (ed.): Dějny pravěku a starověku. I, II. Praha 1979. (vybrané pasáže)
  doporučená literatura
 • Hänsel, B. – Machnik, J. (eds.): Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. München 1998.
 • Bahn,P. G.: Příběh archeologie. Sto velkých objevů. Praha 1997.
 • Fol, A. – Lichardus, J. (red.): Macht, Herrschaft und Gold. Das Gräberfeld von Varna (Bulgarien) und Anfänge einer neuen europäischen Zivilisation. Saarbrücken 1988.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.