ARCHKRA051 Non-destructive methods of archaeological prospection

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Miroslaw Furmanek (cvičící)
Garance
Dr. Miroslaw Furmanek
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to introduce the methodology of non-invasive archaeological prospecting and the problem of interpretation of collected data. Ability to take a conscious and critical approach to the possibilities and limitations of noninvasive prospecting based on case studies, as well as their practical use in archaeological research.
Osnova
 • 1. Non-invasive methods in archaeological prospection. Introduction. 2. Surface survey. Possibilities, techniques and limitations. 3. Remote sensing I. Prospection from the air – aerial photography. 4. Remote sensing II. Prospection from the space – satellite imaginary. 5. Remote sensing III. Past in the point cloud – aerial laser scanning. 6. Archaeological geophysics I. Magnetometry and magnetic susceptibility. 7. Archaeological geophysics II. Electrical methods. 8. Archaelogical geophysics III. Ground pentrating radar. 9. Metal detectors in archaeological research. 10. Geochemical prospection. 11. sed DNA – molecular prospection in archaeology? 12. Data intergration, GIS and artificial intelligence. 13. Problems of data interpretation.
Literatura
  povinná literatura
 • Gater, J., Gaffney, C.: Revealing the Buried Past: Geophysics for Archaeologists. Stroud 2003.
 • Musson, C. – Palmer, R. – Campana, S.: Flights into the Past. Aerial Photography, Photo Interpretation and Mapping for Archaeology. Siena 2013.
 • Parcak, S.: Archaeology from Space: How the Future Shapes our Past. New York 2020.
  doporučená literatura
 • Krištuf, P.: Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň 2015.
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Praha 2000.
 • Sarris, A. (ed.): Best Practices of Geoinformatic Technologies for the Mapping of Archaeolandscapes. Oxford 2015.
 • Kuna, M. et al.: Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle. Praha, 2004.
 • Gojda, M. (ed.): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Praha 2004.
 • Campana, S. – Piro, S. (eds.): Seeing the Unseen: Geophysics and Landscape Archaeology. Boca Raton 2009.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Účast na seminářích min. 65%. Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.