FIUBKMUC Payroll accounting

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Pracovněprávní minimum a povinnosti mzdové účetní
  Pracovněprávní vztahy, vznik, změny a skončení pracovního poměru (odstupné), práce konané mimo pracovní poměr, zkrácené úvazky. Zaměstnávání cizinců. Pracovní doba (rozvržení, evidence, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci a ve svátek) a doba odpočinku (nárok na dovolenou, krácení dovolené). Překážky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance. Role mzdových účetních ve firmě a rozsah jejich činností, mzdová agenda, archivace mezd.
  2. Formy mzdových plnění a platební mechanizmus mzdy
  Zásady poskytování mezd (minimální a zaručená mzda), základní mzda a její formy, další složky mzdy, příplatky (za práci přesčas, za svátek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za noční práci, za práci v sobotu a neděli). Naturální mzda a ostatní plnění nepovažovaná za mzdu. Splatnost a výplata mezd, srážky ze mzdy (exekuce, insolvence).
  3. Průměrný výdělek a náhrada mzdy
  Formy průměrného výdělku, rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku a metodika stanovení výše průměrného výdělku. Náhrada mzdy při čerpání dovolené a při jiných důležitých překážkách v práci.
  4. Zdanění mezd
  Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, dílčí základ daně a nezdanitelné části základu daně, zálohová a srážková daň z příjmů, solidární zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění.
  5. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
  Osobní rozsah ZP, plátci ZP, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, výše pojistného a rozhodné období, vyměřovací základ ZP, zálohy a placení ZP. Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení, vyměřovací základ, sazby, odvod a splatnost pojistného na sociální zabezpečení. Zaměstnání malého rozsahu.
  6. Důchodové a nemocenské pojištění
  Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, podkladová evidence důchodového pojištění, dávky důchodového pojištění. Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik nemocenského pojištění, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, dávky nemocenského pojištění.
  7. Cestovní náhrady a zaměstnanecké benefity
  Pracovní cesta a nárok na cestovní náhrady, náhrada výdajů za pohonné hmoty a ubytování, stravné, kapesné. Zálohy a vyúčtování cestovních náhrad. Význam zaměstnaneckých benefitů a jejich legislativní úprava, druhy zaměstnaneckých benefitů, daňový dopad na zaměstnance a zaměstnavatele.
Literature
  required literature
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Mzdové účetnictví. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VYBÍHAL, V a J. PŘIB. Mzdové účetnictví 2017: praktický průvodce. 20. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. ISBN 978-80-271-0426-0. info
  recommended literature
 • ŠUBRT, B., Z. LEIBLOVÁ, V. PŘÍHODOVÁ, A. SKOUMALOVÁ, A. DANĚK, H. Abeceda mzdové účetní 2017. 27. vyd. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554-062-1. info
 • KLÍMOVÁ, R., K. JANOUŠEK a J. PFEILEROVÁ. Příklady a postupy pro mzdové účetní 2017. Praha: Verlag Dashöfer, 2017. ISBN 978-80-87963-42-5. info
 • SCHMIED, Z. a F. VLASÁK. Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2016. 7.vyd. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7263-996-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/FIUBKMUC