UHVHMBP009 Introduction to Art History

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 8:05–9:40 M8
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The propaedeutic lecture series provides a basic overview of the issue of a work of art, its identification, interpretation and presentation in the context of the history of art and culture. The lectures are designed to allow students of history to think of a work of art as a period visual source and to acquaint them with the basic methods of working with this type of historical source. The student will learn to recognize the key features of a work of art, its changes in space and time, get acquainted with the possibilities of its knowledge and interpretation, but also with the meaning and typology of artistic production in the field of visual culture.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- summarize the typology of artistic production in the field of visual culture;
- describe the key features of a work of art, its transformation in space and time;
- interpret a work of art as a historical source.
Syllabus
 • 1. Theory, definition and classification of art
 • 2. A work of art and the issue of its interpretation in the history of art
 • 3. A work of art as a visual historical source
 • 4. Methodology of expertise
 • 5. Art criticism
 • 6. Iconography and iconology
 • 7. History of art as a history of beauty
 • 8. History of art as a history of ugliness
 • 9. History of art, symbols and symbolism
 • 10. Formal analysis I (painting, drawing)
 • 11. Formal Analysis II (graphics)
 • 12. Formal analysis III (sculptural works)
 • 13. Formal analysis IV (arts and crafts production)
Literature
  required literature
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.
 • Eco, U. Dějiny ošklivosti. Praha 2015.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha 1997.
 • Mikš, F. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno 2014.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha 2015.
  recommended literature
 • Chalumeau, J.-L. Přehled teorií umění. Přehled filozofie a historie umění a kritiky. Praha 2003.
 • Rada, P. Keramika (Výtvarné techniky). Praha 2007.
 • Herout, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha 2011.
 • Losos, L. Malba (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Buscaroli, P. (ed.). Cesare Ripa: Ikonologie. Praha 2019.
 • Vaněk, J. Estetika v proměnách prožitků: cesty, propasti a pasti estetiky. Praha 2014.
 • Zahrádka, P. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. Brno 2010.
 • Teissig, K. Kresba (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění renesance a baroku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1970.
 • Gombrich, E. H. – Konečný, L. Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha 1985.
 • Krejča, A. Grafika (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Baleka, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 2002 (1997).
 • Ševčík, O. Architektura – historie – umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha 2007.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění pravěku a starověku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1967.
 • Mikš, F. – Kesner, L. Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění středověku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1969.
 • Huyghe, R. Řeč obrazů. Praha 1973.
 • Kroupa, J. Školy dějin umění: metodologie dějin umění 1. Brno 2007.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění nové doby. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1974.
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
oral examination
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP009