ARCHKRA023 Introduction to the History of Art

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The propaedeutic lecture series provides a basic overview of the issue of a work of art, its identification, interpretation and presentation in the context of the history of art and culture. The lectures are designed to allow students of history to think of a work of art as a period visual source and to acquaint them with the basic methods of working with this type of historical source. The student will learn to recognize the key features of a work of art, its changes in space and time, get acquainted with the possibilities of its knowledge and interpretation, but also with the meaning and typology of artistic production in the field of visual culture.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- summarize the typology of artistic production in the field of visual culture;
- describe the key features of a work of art, its transformation in space and time;
- interpret a work of art as a historical source.
Syllabus
 • 1. Theory, definition and classification of art
 • 2. A work of art and the issue of its interpretation in the history of art
 • 3. A work of art as a visual historical source
 • 4. Methodology of expertise
 • 5. Art criticism
 • 6. Iconography and iconology
 • 7. History of art as a history of beauty
 • 8. History of art as a history of ugliness
 • 9. History of art, symbols and symbolism
 • 10. Formal analysis I (painting, drawing)
 • 11. Formal Analysis II (graphics)
 • 12. Formal analysis III (sculptural works)
 • 13. Formal analysis IV (arts and crafts production)
Literature
  required literature
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha 1997.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha 2015.
 • Eco, U. Dějiny ošklivosti. Praha 2015.
 • Kroupa, J. Metodologie dějin umění 1: školy dějin umění. Brno 2007.
 • Kroupa, J. Metodologie dějin umění 2: metody dějin umění. Brno 2010.
 • Baleka, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 2002 (1997).
  recommended literature
 • Freitagová, M. - Horák, O. (edd.). Prečo umenie? Bratislava 2021.
 • Mikš, F. – Kesner, L. Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010.
 • Mikš, F. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno 2014.
 • Chalumeau, J.-L. Přehled teorií umění. Přehled filozofie a historie umění a kritiky. Praha 2003.
 • Gombrich, E. H. Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha 2019.
 • Gombrich, E. H. Smysl pro řád. Studie o psychologii dekorativního umění. Praha 2021.
 • Vaněk, J. Estetika v proměnách prožitků: cesty, propasti a pasti estetiky. Praha 2014.
 • Zahrádka, P. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. Brno 2010.
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Papco, J. Znalectvo umenia / umenie (?) znalectva. Bojnice 2016.
 • Kotková, O. (ed.). Falza? Falza! Praha 2021.
 • Handlová, J. - Zajícová, A. Falza! Průvodce na cestě mezi falzem a originálem. Praha 2021.
 • Buscaroli, P. (ed.). Cesare Ripa: Ikonologie. Praha 2019.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.
 • Huyghe, R. Řeč obrazů. Praha 1973.
 • Herout, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha 2011.
 • Losos, L. Malba. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Teissig, K. Kresba. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Krejča, A. Grafika. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Rada, P. Keramika. Praha 2007 (edice Výtvarné techniky).
Teaching methods
lectures, discussion
Assessment methods
oral examination or written test, attendance (75%)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/ARCHKRA023