ARCHKRA026 Archaeometry

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Hložek (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Fri 13. 10. 8:05–13:00 H10, Fri 10. 11. 8:05–13:00 H10, Fri 8. 12. 8:05–13:00 H10, 8:05–18:00 H10
Prerequisites
For undergraduate students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
As part of the course, students will be introduced to the basics of the field of archaeometry, which uses natural science and technology methods studies artifacts, populations and environments in the past. It also includes methods of absolute dating and conservation archaeological findings.
Learning outcomes
Basic orientation in the field of archaeometry.
Syllabus
 • 1. Basic terminology of analytical methods. 2. Methods of sampling and collecting findings in situ. 3. Optical microscopy methods. 4. Electron microscopy methods. 5. Methods of x-ray irradiation. 6. CT, micro-CT and nano-CT imaging methods. 7. Methods of spectral analyses. 8. Dating methods. 9. Chemical analyzes of bones. 10. Petrographic analysis of ceramics, stone and mortar. 11. Metallography of iron and non-ferrous metals. 12. Methods of conservation of archaeological findings. 13. Other methods.
Literature
  required literature
 • Gregerová, M. – Čopjaková, R. – Beránková, V. – Bibr, P. – Goš, V. – Hanuláková, D. – Hložek, M. – Holubová-Závodná, B. – Kristová, L. – Kuljovská, Z. – Macháček, J. – Mazuch, M. – Procházka, R. – Škoda, R. – Všianský, D.: Petroarcheologie keramiky v his
 • Malach, R. – Štrof, A. – Hložek, M.: Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě. Pravěk – Supplementum 32. 2016.
 • Hložek, M.: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha 2008.
  recommended literature
 • Čáp, P. – Macháček, J. – Špaček J. – Hložek, M.: Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha 2011.
 • Bárta, P. – Hložek, M. – Šmerda, J.: Langobardský meč. Konzervátorsko-restaurátorský průzkum a zásah. Brno 2016.
Teaching methods
lecture
Assessment methods
Credit, written test Participation in the seminar (75%), active approach
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARCHKRA026