UCJIOPBP08 Italian morphology 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Romana Kovaliková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 10:35–11:20 433
  • Timetable of Seminar Groups:
UCJIOPBP08/A: Tue 9:45–10:30 432, R. Kovaliková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
V přednáškách se posluchači seznámí s platnou jazykovou normou a tendencemi ve vývoji současné italštiny v oblasti morfologie. Výklad postupuje podle jednotlivých slovních druhů. V prvním semestru je pozornost věnována formám a užití členů, substantivům, adjektivům, zájmenům a číslovkám. Každý slovní druh je nejprve popsán po stránce formální a následně je vyložena jeho funkce a užití. Součástí přednášek je přehled italské morfologické terminologie. Cílem semináře je ověřit a upevnit poznatky z přednášek na různých typech cvičení a na rozboru autentických textů.
Learning outcomes
Descrizione formale e funzionale delle parti del discorso in italiano. Conoscenza di terminologia di base. Analisi dei testi, elaborazione degli esercizi.
Syllabus
  • 1. Terminologia di base; bibliografia; parti del discorso 2. L’articolo determinativo, indeterminativo, articolo partitivo 3. L’articolo e nomi propri di persona e con nomi geografici 4. Il genere del nome; formazione del femminile 5. Il numero del nome; formazione del plurale 6. Aggettivi; Aggettivo qualificativo; gradi dell’aggettivo qualificativo 7. Aggettivo determinativo: possessivo, dimostrativo 8. Aggettivo determinativo: indefinito, interrogativo 9. Aggettivi numerali 10. Pronomi personali e possessivi 11. Pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi; 12.-13. Pronomi relativi
Literature
    required literature
  • Klímová, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli, 1995.
Teaching methods
lezione; seminario;
Assessment methods
test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UCJIOPBP08