USESEP005 Otázka demokracie I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se soustřeďuje na teorii demokratických režimů. Pozornost je věnována především jednotlivým základním teoriím demokracie, základním klasifikačním typům demokracie a podstatě fungování demokratických státních mechanismů.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu
  2. Fenomén demokracie
  3. Antické a liberální teorie demokracie
  4. Republikánská a deliberativní teorie demokracie
  5. Sociálně-politické podmínky demokracie
  6. Elity a demokracie, elitistické teorie, J. Schumpeter
  7. Parlamentní demokracie
  8. Prezidentské demokracie
  9. Konsensuální demokracie
  10. Konkurenční demokracie
  11. Polyarchie
  12. Teorie demokracie na začátku 21. století aneb další role liberální demokracie
Literatura
  povinná literatura
 • Hloušek, V., Kopeček, L. (eds.). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. info
 • TERCHEK, R. - CONTE, T.C. Theories of Democracy: a reader. Lanham: Rowman & Littleheld Publishers, 2001. info
  doporučená literatura
 • CUNNINGHAM, F. Theories of Democracy: a critical introduction. London: Routledge, 2002. info
 • DAHL, R. O demokracii. Praha, Portál, 2001. info
 • DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha, VP, 1995. info
 • SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993. info
Informace učitele
Závěrečná seminární práce.
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2018/USESEP005