MU14437 Ochrana majetku a osob

Matematický ústav v Opavě
léto 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají znalosti z oblasti ochrany osob a majetku. Naučí se co, před kým (čím) a jak chránit.
Osnova
 • 1. Bezpečnost a bezpečnostní prostředí.
  2. Bezpečnostní rizika a ohrožení.
  3. Rizika v průmyslovém prostředí.
  4. Analýza rizik.
  5. Metodiky analýzy rizik.
  6. Rizika v sociálním prostředí.
  7. Bezpečnostní systém na ochranu majetku.
  8. Mechanické prostředky ochrany.
  9. Technické prostředky ochrany.
  10. Organizační a režimová opatření.
  11. Fyzická ochrana.
Literatura
  povinná literatura
 • Reitšpís, J. a kol. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina, 2004. info
  doporučená literatura
 • Právní normy na úseky bezpečnosti a ochrany osob a majetku. info
 • Ščurek, R. - Holubová, V. Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta. Ostrava, 2008. info
Výukové metody
Přednášení
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Laboratorní praktika
Metody hodnocení
Známkou
Test
Písemná zkouška
Informace učitele
Zpracování a prezentace seminární práce.
Písemná a ústní část zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.