ARTAVTNP15 Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jaroslav Zajíček (přednášející)
MgA. Jaroslav Zajíček (cvičící)
Garance
MgA. Jaroslav Zajíček
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 13. 12. 8:05–11:20 D2, Út 14. 12. 8:05–11:20 D2, St 15. 12. 8:05–11:20 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP15/A: Po 13. 12. 11:25–14:40 D2, Út 14. 12. 11:25–14:40 D2, St 15. 12. 11:25–14:40 D2, J. Zajíček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami používanými při rekonstrukci a restaurování obrazové i zvukové složky kinematografických děl, počínaje filmově archivářským průzkumem (zjišťujícím dostupné zdrojové materiály, jejich kvalitu a vlastnosti, ale také různých verzí filmu), přípravou hmotných substrátů laboratoři (čištění, zhotovování testů apod.), jejich digitalizací až k vlastnímu restaurátorskému procesu kombinujícími tradiční i digitální postupy (včetně dokumentace celého procesu a bezpečné archivace restaurovaných děl pro budoucí využití).
Osnova
 • První část kurzu umožní studentům si formou praktického nácviku osvojit konkrétní postupy a metody automatizovaného i ručního restaurování obrazové složky kinematografického díla (retuše a odstranění nečistot, chlupů, rýh, otlaků, slepek nebo nahrazení odloupnutých částí emulze; stabilizace okeničky a potlačení chvějícího se obrazu; rekonstrukce mezititulků; jasové a obrazové korekce apod.).
  Součástí výuky bude představení etických zásad restaurátorské práce stanovené mezinárodními úmluvami a kodexy, vedoucích k zachování původní podoby audiovizuálního díla, jak ho bylo možné spatřit v době jeho vzniku. S poukazem na neetické postupy spojené s tzv. remasterováním, které věrnost originálu nerespektuje a snaží se ho v mnohých ohledech dodatečně vylepšovat. Velký důraz bude kladen na praktickou část s využitím zázemí digitální laboratoře Kabinetu audiovizuální techniky.
Literatura
  povinná literatura
 • Journal of Film Preservation. Brusel: FIAF. info
 • Studijní materiály FIAT. Paris: Institut National de l'Audiovisuel. info
 • MERRITT, R. Crying in Colour: How Hollywood coped when Technicolour. NFSA Journal 3, 2008. info
 • READ, P., MEYER, M.-P. Restoration of Motion Picture Film. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2005. info
  doporučená literatura
 • Střih záznamu hudby. Praha: AMU 2007. info
 • Studijní materiály FIAF. Bologna: L'Immagine Ritrovata. info
 • HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. Praha: Linde, 2009. info
 • ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Baerenreiter, 2003. info
 • PEŠEK, J. Základní principy TV a magnetického záznamu obrazu. Praha: AMU, 2003. info
 • Code of Ethics. FIAF, 2002. info
 • CHERCHI, P. U. Silent cinema an Introduction. Londýn: BFU, 2002. info
 • URBAN, M. Filmová laboratoř. Praha: AMU, 2001. info
 • FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada, 1996. info
 • HŮRKA, M. Když se řekne zvukový film. Praha: ČFÚ, 1991. info
 • MORÁVEK, J. Filmové materiály pro I. a II. ročník SOU učební obor filmový laborant. SPN: Praha, 1987. info
 • BOUČEK, V. Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT, 1972. info
Informace učitele
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022.