UBKCJLBK48 Úvod do etymologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout informace o principech etymologie a postupů při hledání původu slov.
Výstupy z učení
Student je schopen: - rozumět a aplikovat historicko-srovnávací metodu - rozumět a aplikovat metodu vnitřní rekonstrukce - chápat rekonstruovaný gramatický systém praindoevropštiny - chápat principy jazykových změn - pracovat se základní etymologickou literaturou
Osnova
 • 1. Vývoj etymologického bádání
 • 2. Vývoj jazyka
 • 3. Historickosrovnávací metoda
 • 4. Hláskové změny
 • 5. Struktura morfologických jednotek
 • 6. Rekonstrukce praindoevropštiny
 • 7. Rekonstrukce praslovanštiny
 • 8. Tvoření slov
 • 9. Morfologické změny
 • 10. Sémantické změny
 • 11. Postupy při hledání původu slov
 • 12. Základy indoevropské akcentologie.
 • 13. Etymologické slovníky a práce s nimi
Literatura
  povinná literatura
 • ERHART, A., VEČERKA, R. Úvod do etymologie. Praha, 1987. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKCJLBK48