UCJITBP404 Fonetická cvičení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP404/A: Út 9:45–11:20 LUCJ, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro jednotlivé lekce fonetických cvičení je vždy vybrán jeden jev důležitý z hlediska produkce řeči. Zvýšená pozornost je přitom věnována nácviku výslovnosti těch italských hlásek, které jsou pro systém hlásek v italštině charakteristické a které se nevyskytují v systému hlásek mateřského jazyka. Součást náplně jednotlivých fonetických cvičení tvoří imitační cvičení, včetně nácviku intonace italské výpovědi s důrazem na její rozlišovací hodnotu. Součástí každé z lekcí je poslech autentických nahrávek dialogů se zaměřením na nácvik porozumění přirozené řeči v různých komunikačních situacích a také procvičovaní fonetické transkripce italského textu s cílem vést studenty k uvědomělé a přesné výslovnosti v italštině.
Výstupy z učení
Conoscenza di terminologia di base, articolazione precisa delle vocali a consonanti italiani, pronuncia corretta, conoscenza dell’IFA, trascrizione fonetica.
Osnova
  • 1. IPA - International Phonetic Alphabet, accento, durata, sillaba, enfasi 2. Le vocali: il sistema delle vocali italiane: e chiusa (elefante), e aperta (erba): 3. e chiusa, e aperta (elefante x erba 4. La vocale o chiusa (orecchio), o aperta (occhio) 5. Dittonghi ascendenti: piede, uomo; Dittonghi discendenti (pausa, fai, sei), iato 6. Le consonanti geminate 7. qu quadro, gu guanti 8. sc (i, e)pesce 9. c (i, e,) cento, g (i, e) gelato 10. z calza, z zaino 11. gl(i) foglia 12. gn gnomo 13. Trascrizione fonetica: esercizi
Výukové metody
esercizio
Metody hodnocení
esame scritto.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP404