KLJAP220 Angličtina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
KLJAP120 Angličtina 1 || KLJAP130 Angličtina I || KLJZJ001 Angličtina 1 || KLJZJ101 Angličtina 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem čtyř jazykových dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení a se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Literatura
    doporučená literatura
  • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě aktivní účasti v hodinách, průběžného písemného či ústního testování a úspěšného absolvování zápočtového testu. V průběhu semestru mají studenti možnost získat 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 bodů minimum. Studenti mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.