FYBPV0006 LaTeX

Institute of physics in Opava
summer 2024
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Jan Hladík, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Timetable
Mon 14:45–15:30 B4
 • Timetable of Seminar Groups:
FYBPV0006/A: Mon 15:35–17:10 B4, J. Hladík
Prerequisites
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Basic computer skills. Knowledge of the Czech language is required.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to acquaint the student with the comprehensive preparation of professional and scientific publications in the LaTeX typographic system.
Learning outcomes
The course introduces the creation and processing of professional and scientific publications based on the eponymous typographic system. It focuses on technical and aesthetic aspects of publishing, leading to the creation of printed matter valuable in structural and graphic terms. Special attention is paid to the methods and ethics of citation and preparation of articles for publication. The course is also suitable as a preparation for the elaboration of a bachelor's thesis.
Syllabus
 • All lectures and exercises will be held in Czech in the following structure:
 • Úvod. Vývoj typografie, počítačová typografie a sazba; role autora, grafika a sazeče; přehled počítačových typografických systémů, jejich přednosti a nedostatky.
 • Stručné principy TeXu. Nezávislost na zařízení, přehled implementací TeXu; viditelné značkování, programovatelnost; formáty v TeXu; algoritmy řádkového a stránkového zlomu, algoritmus dělení slov; matematická sazba; jak TeX pracuje s fonty; inicializace a spouštění TeXu.
 • Seznámení s uživatelským prostředím v prostředí Windows, Linux, popř. macOS. IDE (TeXworks, WinEdt, ...), instalace a spouštění LaTeXu (distribuce MiKTeX), prohlížeče DVI, PS a PDF formátu.
 • Základy LaTeXu. Příprava zdrojového souboru a jeho struktura; vizuální versus logické značkování; logické členění dokumentu; výčty a seznamy, tabulátory, tabulky, boxy, záhlaví a zápatí stránky.
 • Matematická sazba. Specifika matematické sazby; často používané struktury (zlomky, indexy, exponenty apod.); matematické symboly; matice; několikařádkové formule; ... a mnoho dalších. AMS-LaTeX.
 • Plovoucí objekty. Umisťování obrázků a tabulek jakožto “plovoucích“ objektů a základní pravidla; alternativní způsoby umisťování. Popisky plovoucích objektů.
 • Křížové reference. Odkazování pomocí dvojice \label a \ref nebo \pageref; bibliografie a citace; automatická tvorba obsahu; tvorba rejstříku pomocí programu MakeIndex; citační databáze a program BibTeX.
 • Přizpůsobení vzhledu dokumentu. Document-class options, page styles; číslování; nastavení vlastních rozměrů, délek, šířek apod. Příprava vlastního stylu dokumentu. Práce s rozšiřujícími balíčky, jejich instalace a použití.
 • PostScript a obrázky. Práce s fonty. Základní informace o jazyku PostScript; TeXovský \special a ovladač dvips, PostScriptové fonty, tisk a prohlížení PostScriptového souboru.
 • Tvorba pdf výstupu. pdfLaTeX; jak vytvořit hypertextový elektronický dokument.
 • Kreslení v LaTeXu. Prostředí picture a jeho další rozšíření.
 • Prostředí pro tvorbu prezentačních materiálů. Specifika sazby elektronických prezentací a konferenčních plakátů. Balík Beamer a jeho alternativy.
Literature
  required literature
 • Kopka H., Daly P. W.: LaTeX: Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2004.
 • Beran V. a kol.: Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 1999.
  recommended literature
 • Rybička J.: LaTeX pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003.
 • Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. ISSN 1211-6661. http://bulletin.cstug.cz/bulpdf.shtml
 • Olšák P.: TeXbook naruby. Brno: Konvoj, 1997. [dostupné z http://petr.olsak.net/tbn.html ]
Teaching methods
lecture; demonstration; exercises; homeworks
Assessment methods
To verify the study results, the student independently typesets the document in the LaTeX system (or another branch of TeX) that meets the specified requirements.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms summer 2021, summer 2022, summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/summer2024/FYBPV0006