UBKCJLBK45 Drama a divadlo

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jana Ryšánek Schmiedtová (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
-
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače nejen se základními principy dramatu a divadla, ale také činohry, na jejímž půdoryse se titulní dva fenomény neoddělitelně stýkají a kterou nelze bez rozpoznání a uvědomění si jejich souvztažnosti elementárně pochopit. Pozornost bude přitom věnována i ostatním divadelním složkám a jejich vzájemnému vztahu. Nedílnou součást kurzu tak představují průhledy do klíčových momentů divadelních dějin.
Osnova
 • 1. Pojem drama a jeho proměny v proměnách epoch.
 • 2. Pojem divadlo a jeho proměny.
 • 3. Pojem činohra.
 • 4. Činoherní žánry a jejich podstata.
 • 5. Podoba dramatického textu. Charakteristické znaky dramatu.
 • 6. Dramatický text mezi ostatními divadelními složkami.
 • 7. Předvádění na scéně. Inscenace a představení.
 • 8. Dvojí tradice evropské činohry.
 • 9. Dialog (a monolog) v dramatickém textu.
 • 10. Situace a děj. Stavba dramatu.
 • 11. Dramaturg.
 • 12. Prostor a čas.
 • 13. Postava, osoba, role, herec (shrnutí).
 • Povinná:
 • CINDLEROVÁ, J. Dramaturgie her Karla Čapka. Praha: AMU / KANT, 2016.
 • GROSSMAN, J. „Drama a režisérův sloh“, in Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991.
 • VELTRUSKÝ, J. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.
 • VOSTRÝ, J. Činoherní klub 1965–1972 (Dramaturgie v praxi). Praha: NAMU, 1996.
 • Doporučená:
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996.
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie I. Situace. Praha: AMU, 1999.
 • FREYTAG, G. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.
 • PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
 • PATOČKA, J. „Epičnost a dramatičnost, epos a drama“, Divadlo 17, 1966.
 • PROCHÁZKA, M. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988.
 • SRBA, B. E. F. Burian a jeho program poetického divadla. Praha: Divadelní ústav, 1981.
 • VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
 • VOSTRÝ, J. Drama a dnešek. Praha: Československý spisovatel, 1990.
 • ZICH, O. Estetika dramatických umění. Praha: Panorama, 1986.
 • Studijní text pro kombinované studium:
 • CINDLEROVÁ, J. Drama a divadlo. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Aktivní a podnětná účast při diskusích a společných interpretacích. Vypracování písemné práce na zvolené/zadané téma. Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.