UCJIOPBP61 Němčina 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro mírně pokročilé mluvčí němčiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost německé gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 5-8 učebnice Motive A2.
Výstupy z učení
Student je schopen komunikovat v němčině v základních situacích na úrovni A2.
Osnova
  • 1. Nachteile und Vorteile der Berufe, odborný text a odborná terminologie (alte Berufe) 2. Ratschläge geben, odborný text a odborná terminologie, (alte Berufe) 3. Über eigenen Beruf sprechen, odborný text a odborná terminologie, (alte Berufe) 4. Über Alltagstätigkeiten sprechen, odborný text a odborná terminologie 5. Reisepräferenzen, odborný text a odborná terminologie (wie die Kaiser reisen) 6. Reiseplanung, odborný text a odborná terminologie (wie die Kaiser reisen) 7. Unterkunft im Hotel, odborný text a odborná terminologie (wie die Kaiser reisen) 8. Popkultur besprechen, odborný text a odborná terminologie (alte Kultur) 9. Über Interesse sprechen, odborný text a odborná terminologie (alte Kultur) 10. Verabredung machen, odborný text a odborná terminologie (Kommunikation ohne Technik) 11. Straßenverkehr, odborný text a odborná terminologie (Straßenverkehr früher) 12. Gesprächen in der Apotheke, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017. Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2018.
  • Krenn, W., Puchta, H.: Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017.
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Docházka, test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJIOPBP61