FPF CJALMAbp Český jazyk a literatura - MAIOR
Název anglicky: Czech language and literature - MAIOR
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FPF CJAL Český jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP02Angličtina 1 R. Kronz 0/2/03 - P
FPF:UBKCJLBP03Úvod do studia jazykovědy K. Dufkovázk 2/0/03 Z P
FPF:UBKCJLBP04Úvod do studia literatury M. Tichýzk 1/1/03 Z P
FPF:UBKCJLBP06Zvuková stránka a grafémika češtiny K. Dufkovázk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP38Němčina 1 G. Rykalováz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP40Prvotní čtení literárního textu J. Chrobákz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 - PV
FPF:UBKCJLBP42Rétorika S. Schneiderováz 0/2/03 - PV
FPF:UCJANGBP04Úvod do filozofie P. Slováčekz 1/1/03 - P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP08Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/03 - P
FPF:UBKCJLBP09Morfologie M. Vondráčekzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP10Základní pojmy poetiky L. Martinekzk 2/2/04 Z P
FPF:UBKCJLBP39Němčina 2 G. Rykalovázk 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP45Drama a divadlo J. Cindlerovázk 1/1/03 - PV
FPF:UBKKBP0017Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 2/0/03 - PV
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP13Česká literatura 19. století J. Chrobákzk 2/1/04 Z P
FPF:UBKCJLBP14Syntax S. Schneiderovázk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP16Staroslověnština a slavistika K. Dufkovázk 1/1/03 P P
FPF:UBKCJLBP32Seminář z novočeské mluvnice S. Schneiderováz 0/2/03 P PV
FPF:UBKCJLBP35Dějiny literární kritiky M. Tichýz 1/2/04 P PV
FPF:UBKCJLBP43Kapitoly z dějin evropské jazykovědy K. Pelegrinováz 2/0/03 - PV
FPF:UBKCJLBP47Čtení děl české literatury 19. století J. Chrobákz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP48Úvod do etymologie R. Sukačz 1/1/03 - PV
28 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP19Lexikologie Z. Holubzk 2/1/03 Z P
FPF:UBKCJLBP20Historická mluvnice 1 Z. Holubzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP33Seminář k historické mluvnici R. Sukačz 0/2/03 P PV
FPF:UBKCJLBP36Současné myšlení o literatuře L. Martinekzk 1/1/03 P PV
FPF:UBKCJLBP46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP49Onomastika Z. Holubz 1/1/03 - PV
FPF:UBKCJLBP50Literatura pro děti a mládež S. Chrobákovázk 1/1/03 - PV
FPF:UBKCJLBP51Čtení děl české literatury 20. století 1 M. Tichýz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP52Literatura a region L. Martinekzk 2/0/03 - PV
34 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP22Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP23Teorie literatury a interpretace L. Martinekzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP27Seminář k bakalářské práci 1 S. Schneiderováz 0/2/04 P P
FPF:UBKCJLBP37Současná česká literatura J. Chrobákz 0/2/03 P PV
FPF:UBKCJLBP53Čtení děl české literatury 20. století 2 J. Záhoraz 0/2/03 - PV
FPF:UBKCJLBP54Předválečná moderna M. Tichýz 1/1/03 - PV
FPF:UBKCJLBP55Literatura a etika J. Heczkoz 1/1/03 - PV
26 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP28Starší česká literatura J. Sichálekzk 1/2/04 P P
FPF:UBKCJLBP29Stylistika M. Vondráčekzk 2/2/05 Z P
FPF:UBKCJLBP31Seminář k bakalářské práci 2 S. Schneiderováz 0/2/04 P P
FPF:UBKCJLBP34Dialektologie Z. Holubz 1/2/04 P PV
FPF:UBKCJLBP56Kultura undergroundu J. Chrobákz 1/1/03 - PV
FPF:UBKCJLBP57Čtení děl starší české literatury J. Sichálekz 0/2/03 - PV
23 kreditů