FPF KNIHnkIS Information Studies
Name in Czech: Informační studia
Master's combined specialized
Included in the programme: FPF KNIH-nav Library Science

1. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FPF:UBKINSNK01Business information and Competitive intelligence R. Papíkzk 0/0/0 16 hod/sem.5 Z P
FPF:UBKINSNK02Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 0/0/0 16 hod/sem.6 Z P
FPF:UBKINSNK03Diplomový seminář 1 J. Plankováz 0/0/0 4 hod/sem.2 P P
FPF:UBKINSNK04Informační věda a společnost A. Novotnázk 0/0/0 16 hod/sem.6 P P
FPF:UBKINSNK05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 0/0/0 16 hod/sem.4 P P
FPF:UBKINSNK06Teoretické základy informatiky L. Ciencialovázk 0/0/0 14 hod/sem.6 Z P
FPF:UBKINSNK24Internetový marketing K. Matulaz 0/0/0 8 hod/sem.3 - PV
FPF:UBKINSNK25Profesionální sazba dokumentů A. Novotnáz 0/0/0 8 hod/sem.3 - PV
35 credits

2. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FPF:UBKINSNK07Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 0/0/0 16 hod/sem.6 Z P
FPF:UBKINSNK08Informační management 1 A. Novotnázk 0/0/0 10 hod/sem.4 P P
FPF:UBKINSNK09Knihovnická praxe 1 K. Matulaz 0/0/0 160 hod/sem.6 - P
FPF:UBKINSNK10Sociální komunikace a média 2 A. Novotnázk 0/0/0 14 hod/sem.4 - P
FPF:UBKINSNK19Digitální knihovny J. Plankovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 P PV
FPF:UBKINSNK20Logika L. Ciencialazk 0/0/0 14 hod/sem.6 P PV
FPF:UBKINSNK26Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 - PV
FPF:UBKINSNK27Redesign a optimalizace webových sídel K. Matulaz 0/0/0 8 hod/sem.3 - PV
41 credits

3. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FPF:UBKINSNK11Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 0/0/0 80 hod/sem.3 - P
FPF:UBKINSNK12Měření a evaluace služeb knihoven A. Novotnázk 0/0/0 12 hod/sem.6 P P
FPF:UBKINSNK13Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 0/0/0 18 hod/sem.6 Z P
FPF:UBKINSNK21Elektronické archivy J. Plankovázk 0/0/0 18 hod/sem.6 P PV
FPF:UBKINSNK22Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 0/0/0 16 hod/sem.6 P PV
FPF:UBKINSNK28Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 0/0/0 18 hod/sem.4 - PV
FPF:UBKINSNK29Tvorba projektů 1 K. Matulaz 0/0/0 6 hod/sem.2 - PV
FPF:UBKINSNK30Základy HCI K. Matulazk 0/0/0 12 hod/sem.4 - PV
37 credits

4. semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FPF:UBKINSNK14Bibliometrie A. Novotnázk 0/0/0 12 hod/sem.6 P P
FPF:UBKINSNK15Diplomový seminář 2 A. Novotnáz 0/0/0 4 hod/sem.2 P P
FPF:UBKINSNK16Informační management 2 A. Novotnázk 0/0/0 12 hod/sem.4 P P
FPF:UBKINSNK17Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 0/0/0 16 hod/sem.6 Z P
FPF:UBKINSNK18Statistika P. Čermákzk 0/0/0 12 hod/sem.6 P P
FPF:UBKINSNK23Selekční jazyky J. Plankovázk 0/0/0 16 hod/sem.6 P PV
FPF:UBKINSNK31Tvorba projektů 2 K. Matulaz 0/0/0 6 hod/sem.2 - PV
32 credits