FPF CJALCObk Czech language and literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: FPF CJAL Czech language and literature

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKCJLBK01Filozofie 1 P. Slováčekz 0/0/0 4p+4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK02English 1 G. Entlováz 0/0/0 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK03Introduction to linguistics R. Sukačzk 0/0/0 8p/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK04Úvod do studia literatury M. Tichýzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK05Czech Studies Proseminar O. Mainxz 0/0/0 4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK06Sound system and graphemics of Czech language Z. Holubzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 1Z
FPF:UBKCJLBK07Filozofie 2 P. Slováčekzk 0/0/0 4p+4s/sem.4 2-
FPF:UBKCJLBK08Angličtina 2 G. Entlovázk 0/0/0 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK09Morphology M. Vondráčekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 2Z
FPF:UBKCJLBK10Základní pojmy poetiky L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.4 2Z
FPF:UBKCJLBK11Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 0/0/0 8p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK12Theory of Communication S. Schneiderováz 0/0/0 4p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK13Česká literatura 19. století J. Chrobákzk 0/0/0 8p+4s/sem.4 3Z
FPF:UBKCJLBK14Syntax S. Schneiderovázk 0/0/0 8p+8s/sem.5 3Z
FPF:UBKCJLBK15Towards Contemporary World Literature M. Weisszk 0/0/0 8p/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK16Old Church Slavic and Slavic studies R. Sukačzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK17Literature in intermediality perspective 1 L. Martinekz 0/0/0 8p+8s/sem.4 3-
FPF:UBKCJLBK18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK19Lexicology Z. Holubzk 0/0/0 8p+4s/sem.3 4Z
FPF:UBKCJLBK20Historical linguistics 1 Z. Holubzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK21Literature in intermediality perspective 2 L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 4-
FPF:UBKCJLBK2220th Century Czech Literature 2 L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK23Theory of Literature and Interpretation L. Martinekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK24Historical linguistics 2 R. Sukačz 0/0/0 4p+4s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK25Communication skills S. Schneiderováz 0/0/0 4p+8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK26Scholarly editing 1 J. Sichálekzk 0/0/0 8p/sem.3 5P
FPF:UBKCJLBK27Seminar of Bachelor thesis 1 S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK28Starší česká literatura J. Sichálekzk 0/0/0 4p+8s/sem.4 6P
FPF:UBKCJLBK29Stylistics M. Vondráčekzk 0/0/0 8p+8s/sem.5 6Z
FPF:UBKCJLBK30Scholarly editing 2 J. Sichálekz 0/0/0 8s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK31Seminář k bakalářské práci 2 S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.4 6P
118 credits

Povinně volitelné předměty A - skupina 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKCJLBK32Seminar on Modern Czech grammar S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK33Seminar for the historical linguistics R. Sukačz 0/0/0 8s/sem.3 4P
FPF:UBKCJLBK34Dialectology Z. Holubz 0/0/0 4p+8s/sem.4 6P
10 credits

Povinně volitelné předměty A - skupina 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKCJLBK35Dějiny literární kritiky M. Tichýz 0/0/0 4p+8s/sem.4 3P
FPF:UBKCJLBK36Contemporary thinking about literature L. Martinekzk 0/0/0 4p+4s/sem.3 6P
FPF:UBKCJLBK37Současná česká literatura J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 5P
10 credits

Povinně volitelné předměty B

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKCJLBK38Němčina 1 G. Rykalováz 0/0/0 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK39Němčina 2 G. Rykalovázk 0/0/0 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK40Basic skills in reading literature J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK41World Literature. From the Beginning to Classicism J. Sichálekzk 0/0/0 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK42Rhetoric S. Schneiderováz 0/0/0 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK43Topics from the history of European linguistics R. Sukačz 0/0/0 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK44Book History J. Brožovská Onderkovázk 0/0/0 8p/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK45Drama a divadlo J. Cindlerovázk 0/0/0 4p+4s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK47Čtení děl české literatury 19. století J. Chrobákz 0/0/0 8s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK48Introduction to etymology R. Sukačz 0/0/0 4p+4s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK49Onomastics Z. Holubz 0/0/0 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK50Children's literature S. Chrobákovázk 0/0/0 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK51Čtení děl české literatury 20. století 1 M. Tichýz 0/0/0 8s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK52Literature and region L. Martinekzk 0/0/0 8p/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK53Reading Works of Czech Literature of the 20th Century O. Mainxz 0/0/0 8s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK54Předválečná moderna M. Tichýz 0/0/0 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK55Literature and ethics J. Heczkoz 0/0/0 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK56Underground Culture O. Mainxz 0/0/0 4p+4s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK57Čtení děl starší české literatury J. Sichálekz 0/0/0 8s/sem.3 6-
60 credits