FPF HistMibp Historie - MINOR
Název anglicky: History - MINOR
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF HistBP Historie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHCOBP12Latina K. Vymětalováz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 Z P
FPF:UHVHMBP052Dějiny starověku I K. Vymětalovázk 1/1/03 P PV
11 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHCOBP01Proseminář pro starší dějiny H. Komárkováz 0/2/04 P P
FPF:UHVHCOBP02Proseminář pro novodobé dějiny J. Knapíkz 0/2/04 P P
FPF:UHVHCOBP08Základy archivnictví J. Knapíkovázk 1/1/03 P PV
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 P P
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 P P
FPF:UHVHMBP036Dějiny starověku II K. Vymětalovázk 1/1/03 P PV
22 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP014Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP015Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP043Angličtina III M. Weissz 0/2/03 - PV
13 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHCOBP09Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP019Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP020Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP037Základy archeologie M. Tymonováz 1/1/03 P PV
FPF:UHVHMBP046Angličtina IV M. Weissz 0/2/03 - PV
19 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 Z P
10 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP030Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP031Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 Z P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:FPFZAH01Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/60 Seminář 60 DNU/SEM.10 - PV
FPF:FPFZAH02Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/10 Seminář 10 DNU/SEM.3 - PV
FPF:FPFZAH05Čeština pro cizince K. Scheeováz 0/2/05 - PV
18 kreditů