FPF ARCHSTNObp Archeologie středověku a novověku
Název anglicky: Archaeology of the Middle Ages and Modern Age
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF ARCH-bak Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

Volitelné předměty v rozsahu 7 kreditů si student vybírá podle svého uvážení z nabídky dalších předmětů realizovaných na FPF.
Doporučeny jsou: předmět Absolvování krátké zahraniční stáže; zbylé povinně volitelné předměty specializace Středověká archeologie; předměty z nabídky specializace Krajinná archeologie; předměty z dalších studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy.

Povinné předměty - Společná část

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN001Úvod do studia archeologie V. Janákzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHSTN002Metodická výbava současné archeologie P. Kováčikzk 2/0/05 1Z
FPF:ARCHSTN003Archeologie českých zemí - pravěk V. Janákzk 3/3/010 1Z
FPF:ARCHSTN004Terénní teorie a praxe P. Kováčikz 2/1/05 1Z
FPF:ARCHSTN005Základy typologie archeologického mobiliáře J. Juchelkazk 2/1/05 1-
FPF:ARCHSTN006Proseminář z archeologie V. Janákz 0/2/03 2Z
FPF:ARCHSTN007Archeologie českých zemí - raný a vrcholný středověk P. Kováčikzk 2/1/05 1Z
FPF:ARCHSTN008Archeologie českých zemí - pozdní středověk a novověk M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHSTN009Základy filozofie P. Slováčekz 1/1/04 2-
FPF:ARCHSTN010Archeoinformatika P. Kováčikz 1/2/05 2P
FPF:ARCHSTN011Archeologická památková péče a management archeologického výzkumu P. Kováčikz 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN012Umělecké řemeslo v dějinách M. Tymonováz 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN013Vývoj českého archeologického myšlení do začátku 90. let minulého století V. Janákz 1/2/05 4P
FPF:ARCHSTN014Základy konzervace pro archeology A. Šimčíkzk 2/2/05 4-
FPF:ARCHSTN015Dějiny středověku I. Matejko-Peterkazk 2/1/05 3-
FPF:ARCHSTN016Dějiny raného novověku I. Korbelářovázk 2/1/05 4-
FPF:ARCHSTN017Povinná praxe I P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 2P
FPF:ARCHSTN018Povinná praxe II P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 3P
FPF:ARCHSTN019Povinná praxe III P. Kováčikz 160 hod/20 dní.5 4P
FPF:ARCHSTN020Seminář pro bakalářskou práci I V. Janákz 0/2/05 5P
FPF:ARCHSTN021Seminář pro bakalářskou práci II V. Janákz 0/2/05 6P
107 kreditů

Povinně volitelné A - Společná část

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN022Úvod do studia kulturního dědictví I. Korbelářováz 2/0/04 3P
FPF:ARCHSTN023Úvod do dějin umění M. Hochelz 2/0/04 4P
FPF:ARCHSTN024Pravěk Slezska V. Janákz 2/0/04 6P
FPF:ARCHSTN025Vybrané kapitoly z evropského a mimoevropského pravěku V. Janákz 2/0/04 6P
16 kreditů

Povinně volitelné B - Společná část

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 11 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN026Archeometrie V. Janákz 2/0/03 3-
FPF:ARCHSTN027Konec lovců a sběračů a počátky neolitu na Předním východě V. Janákz 1/1/03 3-
FPF:ARCHSTN028Archeologie v muzeu J. Juchelkaz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN029Zásady odborné publikace S. Stuchlíkz 0/2/03 4-
FPF:ARCHSTN030Základy geologických věd pro archeology V. Wertichz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN031Osteologie pro archeology M. Nývltová-Fišakováz 2/0/03 5-
FPF:ARCHSTN032Antropologie pro archeology M. Živnýz 1/1/03 5-
FPF:ARCHSTN033Archeologie a veřejnost M. Popelkaz 0/2/03 5-
FPF:ARCHSTN034Contemporary archaeology as an interdisciplinary dialog M. Furmanekz 0/2/05 6-
FPF:ARCHSTN035Archeologické mapování T. Petrz 0/2/03 6-
32 kreditů

Povinné předměty - Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN036Metodologie archeologie středověku a novověku M. Tymonovázk 2/1/05 1Z
FPF:ARCHSTN037Angličtina I G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHSTN038Angličtina II G. Entlovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHSTN039Archeologie středověké a novověké vesnice M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
FPF:ARCHSTN040Archeologie středověkého a novověkého města M. Tymonovázk 2/1/05 2Z
21 kreditů

Povinně volitelné A - Specializace

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 14kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN041Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací M. Tymonovázk 2/1/05 3P
FPF:ARCHSTN042Archeologie středověké a novověké sakrální architektury M. Tymonovázk 2/1/05 3P
FPF:ARCHSTN043Krajinná archeologie P. Kováčikzk 1/1/04 4P
FPF:ARCHSTN044Hmotná kultura v archeologii středověku a novověku M. Tymonovázk 2/1/05 4P
19 kreditů

Povinně volitelné B - Specializace

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání alespoň 12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN045Němčina I J. Nálepováz 0/2/03 1-
FPF:ARCHSTN046Němčina II J. Nálepovázk 0/2/03 2-
FPF:ARCHSTN047Úvod do studia archeologie novověku S. Španihelz 0/2/03 3-
FPF:ARCHSTN048Keramika 13. - 15. století J. Němcováz 0/2/03 4-
FPF:ARCHSTN049Výrobní technologie ve středověku a raném novověku P. Vojtalz 1/1/03 4-
FPF:ARCHSTN050Aktuálne otázky výskumu včasného a počiatku vrcholného stredoveku V. Janákz 2/0/03 5-
FPF:ARCHSTN051Cizí raně středověké elity a jejich podíl na výstavbě země na příkladu Slezska a Moravy (Vikingové/Varjagové) P. Kouřilz 2/0/03 6-
FPF:ARCHSTN052Archeologie modernity O. Klápaz 0/2/03 3-
24 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů