FPF NJnk Německý jazyk
Název anglicky: German
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NJ Německý jazyk

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNNKDIDDidaktik DaF J. Nálepovázk 0/0/124 - -
FPF:UCJNNKGLGeschichte der Lyrik M. Maurachzk 0/0/84 P -
FPF:UCJNNKLGT1Linguistische Textanalyse 1 G. Rykalovázk 0/0/126 Z -
FPF:UCJNNKLIT1Literarische Textanalyse 1 M. Maurachzk 0/0/126 Z -
FPF:UCJNNKPHDeutsche Phraseologie G. Rykalovázk 0/0/84 P -
FPF:UCJNNKSP7Sprachpraktische Übungen 7 J. Nálepováz 0/0/263 P -
FPF:UCJNNKTLTextlinguistik G. Rykalovázk 0/0/96 Z -
FPF:UCJNNKWBWortbildung im Deutschen G. Rykalovázk 0/0/84 P -
37 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNNKDL20Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts M. Maurachzk 0/0/94 Z -
FPF:UCJNNKETEntwicklungstendenzen der deutschen Sprache G. Rykalovázk 0/0/126 Z -
FPF:UCJNNKEUEinführung in die Übersetzungswissenschaft G. Rykalovázk 0/0/94 Z -
FPF:UCJNNKLGT2Linguistische Textalanyse 2 G. Rykalovázk 0/0/124 P -
FPF:UCJNNKLIT2Literarische Textanalyse 2 M. Urbaneczk 0/0/124 P -
FPF:UCJNNKSCHSchüleraktivierung J. Nálepovázk 0/0/83 - -
FPF:UCJNNKSP8Sprachpraktische Übungen 8 J. Nálepováz 0/0/263 P -
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNNKKGKulturgeschichte der deutschsprachigen Länder M. Urbanecz 0/0/83 P -
FPF:UCJNNKLCHVertiefende Landeskunde - Österreich und Schweiz M. Urbaneczk 0/0/124 P -
FPF:UCJNNKLDVertiefende Landeskunde – Deutschland M. Beckerzk 0/0/124 Z -
FPF:UCJNNKLMLehrwerke und Medien J. Nálepováz 0/0/83 P -
FPF:UCJNNKSEM1Seminar zur Masterarbeit 1 M. Urbanecz 0/0/1010 - -
FPF:UCJNNKSP9Sprachpraktische Übungen 9 M. Maurachzk 0/0/265 P -
FPF:UCJNNKTATextarbeit im Unterricht J. Nálepovázk 0/0/83 - -
FPF:UCJNNKTSTextsorten in Printmedien G. Rykalováz 0/0/83 P -
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNNKDL18Deutsche Literatur bis 1918 M. Maurachzk 0/0/84 Z -
FPF:UCJNNKMSMediensprache G. Rykalovázk 0/0/84 P -
FPF:UCJNNKMUModerne Unterrichtsformen J. Nálepováz 0/0/124 P -
FPF:UCJNNKSEM2Seminar zur Masterarbeit 2 M. Urbanecz 0/0/1010 - -
FPF:UCJNNKSPLSpezielles Seminar in deutscher Literatur M. Maurachz 0/0/83 P -
FPF:UCJNNKTITextinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten M. Maurachzk 0/0/124 Z -
FPF:UCJNNKTPETesten, Prüfen, Evaluieren J. Nálepovázk 0/0/83 - -
FPF:UCJNNKUBÜbersetzung in Praxis G. Rykalovázk 0/0/124 Z -
36 kreditů