FPF KDDPbp Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Název anglicky: Cultural Dramaturgy in the theatre practice
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF KDDP Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZK je zahájena obhajobou bakalářské práce. Poté student přistoupí ke zkoušce z následujících oblastí:
I. Historie, teorie a praxe divadla
II. Kulturní dramaturgie a organizace
III. Prezentace a animace umění a kultury
SZZK je zakončena prezentací a obhajobou bakalářského tvůrčího projektu.
Znalosti ověřované v rámci SZZK se vážou k následujícím předmětům ZT a PZ:
I. Historie, teorie a praxe divadla
Divadlo v kontextu západní kultury (ZT)
Divadlo v české kultuře (ZT)
Teorie divadla a jeho složek (ZT)
Současné divadlo (ZT)
Teorie umění a estetika (ZT)
Základy divadelní dramaturgie (PZ)
Seminář divadelní tvorby I (PZ)
Seminář divadelní tvorby II (PZ)
Dramatická výchova – základy oboru (PZ)
Novější světová literatura (PZ)
II. Kulturní dramaturgie a organizace
Scénická propedeutika (ZT)
Dramaturgie kulturních projektů (ZT)
Divadelní vnímání (ZT)
Management kultury a fundrasing (PZ)
Tvůrčí projekt I (PZ)
Tvůrčí projekt II (PZ)
Divadelní festival I (PZ)
Divadelní festival II (PZ)
Divadelní festival III (PZ)
III. Prezentace a animace umění a kultury
Herectví pro animační praxi (ZT)
Seminář uměleckého vzdělávání (ZT)
Kultura scénování a scénická kultura (ZT)
Zpravodajsko-publicistický seminář I (PZ)
Zpravodajsko-publicistický seminář II (PZ)
Tvůrčí psaní (PZ)
Kultura řeči (PZ)
Literární komunikace (PZ)
Seminář kulturní publicistiky (PZ)

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat budoucích kvalifikačních prací:
Další břehy: historie a současnost opavského multikulturního festivalu Dramaturgie festivalu Na cestě a její proměny (historický rozbor programových proměn, jimiž festival od svého založení či během určité doby prošel)
Dramaturgie festivalu Na cestě a její reflexe (rozbor koncepce daného ročníku, na kterém se student-autor podílel)
Ostravské festivaly (divadelní, hudební, multikulturní, taneční ad.): mapa, podoba a rezonance u obyvatel města Fenomén Colours of Ostrava: festival a jeho město – město a jeho festival 3jsou3: Dramaturgicko-režijní koncepce (interpretace části či celé trojice scénických čtení – tradiční části festivalu Na cestě –, na níž se student-autor podílel)
Podoby uměleckého vzdělávání v ostravských kulturních institucích Básníci Slezska: osobnosti, mapa veřejných akcí a jejich podoba
Strukturované drama pro veřejnost: zážitek s posláním (koncepce, realizace a reflexe vlastního projektu)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBP001Scénická propedeutika H. Zahirovićzk 2/2/04 1Z
FPF:UBKKDBP002Divadlo v kontextu západní kultury J. Cindlerovázk 2/1/04 1Z
FPF:UBKKDBP003Divadelní festival I H. Zahirovićzk 0/2/03 1P
FPF:UBKKDBP004Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 0/2/03 1P
FPF:UBKKDBP005Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP006Cizí jazyk 1 G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:UBKKDBP007Počítačová gramotnost K. Pupákováz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP008Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 2/1/04 2Z
FPF:UBKKDBP009Divadelní vnímání J. Cindlerováz 0/2/03 2Z
FPF:UBKKDBP010Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 0/2/03 2P
FPF:UBKKDBP011Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/04 2-
FPF:UBKKDBP012Odborná praxe I J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 2-
FPF:UBKKDBP013Cizí jazyk 2 G. Entlovázk 0/2/03 2-
FPF:UBKKDBP014Divadlo v české kultuře J. Cindlerovázk 2/1/04 3Z
FPF:UBKKDBP015Seminář divadelní tvorby I H. Zahirovićz 0/2/04 3Z
FPF:UBKKDBP016Divadelní festival II H. Zahirovićzk 0/2/03 3P
FPF:UBKKDBP017Teorie divadla a jeho složek J. Cindlerovázk 2/0/04 4Z
FPF:UBKKDBP018Kultura scénování a scénická kultura J. Cindlerováz 1/2/03 4Z
FPF:UBKKDBP019Tvůrčí projekt I H. Zahirovićz 4 týdny/sem.4 4P
FPF:UBKKDBP020Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 1/1/03 4P
FPF:UBKKDBP021Odborná praxe II J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 4-
FPF:UBKKDBP022Současné divadlo P. Bergmannovázk 2/1/04 5Z
FPF:UBKKDBP023Herectví pro animační praxi H. Zahirovićz 1/2/04 5Z
FPF:UBKKDBP024Seminář k bakalářské práci 1 P. Bergmannováz 0/2/06 5P
FPF:UBKKDBP025Týmová práce P. Bergmannovázk 1/2/03 5-
FPF:UBKKDBP026Seminář uměleckého vzdělávání J. Cindlerováz 0/2/04 6Z
FPF:UBKKDBP027Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 2/0/03 6Z
FPF:UBKKDBP028Seminář k bakalářské práci 2 H. Zahirovićz 0/2/06 6P
109 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBP029Divadelní festival III H. Zahirovićzk 0/2/03 5P
FPF:UBKKDBP030Tvůrčí projekt II M. Horsákováz 4 týdny/sem.3 5P
FPF:UBKKDBP031Seminář divadelní tvorby II H. Zahirovićz 0/2/03 4P
FPF:UBKKDBP032Základy divadelní dramaturgie H. Zahirovićzk 1/2/03 2P
FPF:UBKKDBP033Dramatická výchova – základy oboru J. Cindlerováz 1/1/03 2P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP15Novější světová literatura M. Weisszk 2/0/03 1P
FPF:UBKCJLBP25Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/04 5P
FPF:UBKCJLBP46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/03 2P
FPF:UBKKDBP035Literární komunikace M. Tichýzk 2/0/04 3P
FPF:UBKKDBP038Seminář kulturní publicistiky P. Bergmannováz 0/2/03 4P
17 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 25 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 2/2/04 1-
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 5-
FPF:UBKKDBP040Psychologie reklamy M. Ševčíkz 1/1/03 1-
FPF:UBKKDBP041Masová komunikace M. Novotnýz 1/1/03 1-
FPF:UBKKDBP042Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:UBKKDBP043Public Relations P. Bergmannováz 1/1/03 3-
FPF:UBKKDBP044Ateliér scénáristické tvorby R. Merknerz 0/2/03 3-
FPF:UBKKDBP045Literatura v intermediální perspektivě II L. Martinekzk 2/2/04 2-
FPF:UBKKDBP046Dramaterapie H. Volkmerováz 1/1/03 2-
FPF:UBKKDBP047Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů G. Zelená Sittováz 0/2/04 2-
FPF:UBKKDBP048Hudební dramaturgie a mimořádné projekty E. Mikuláškováz 1/1/03 4-
FPF:UBKKDBP049Překladatelská dílna A. Matouškováz 0/2/02 4-
FPF:UBKKDBP050Seminář divadelní produkce T. Suchánekz 0/2/03 4-
FPF:UBKKDBP051Multimédia a internet M. Novotnýz 0/2/02 6-
FPF:UBKKDBP053Analýza dramatického textu A. Matouškováz 0/2/02 4-
FPF:UBKKDBP054Happening, performance art, a druhá divadelní reforma J. Cindlerovázk 2/1/03 2-
48 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů