FPF KDDPbp Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Název anglicky: Cultural Dramaturgy in the theatre practice
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF KDDP Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 - V
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:UBKCJLBP15Novější světová literatura M. Weisszk 2/0/03 P PV
FPF:UBKCJLBP17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 2/2/04 - PV
FPF:UBKKDBP001Scénická propedeutika H. Zahirovićzk 2/2/04 Z P
FPF:UBKKDBP002Divadlo v kontextu západní kultury J. Cindlerovázk 2/1/04 Z P
FPF:UBKKDBP003Divadelní festival I H. Zahirovićzk 0/2/03 P P
FPF:UBKKDBP004Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 0/2/03 P P
FPF:UBKKDBP005Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 - P
FPF:UBKKDBP006Cizí jazyk 1 G. Entlováz 0/2/03 - P
FPF:UBKKDBP007Počítačová gramotnost K. Pupákováz 1/1/02 - P
FPF:UBKKDBP040Psychologie reklamy M. Ševčíkz 1/1/03 - PV
FPF:UBKKDBP041Masová komunikace M. Novotnýz 1/1/03 - PV
45 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 - V
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 - V
FPF:UBKCJLBP46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/03 P PV
FPF:UBKKDBP008Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 2/1/04 Z P
FPF:UBKKDBP009Divadelní vnímání J. Cindlerováz 0/2/03 Z P
FPF:UBKKDBP010Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 0/2/03 P P
FPF:UBKKDBP011Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/04 - P
FPF:UBKKDBP012Odborná praxe I J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 - P
FPF:UBKKDBP013Cizí jazyk 2 G. Entlovázk 0/2/03 - P
FPF:UBKKDBP032Základy divadelní dramaturgie H. Zahirovićzk 1/2/03 P PV
FPF:UBKKDBP033Dramatická výchova – základy oboru J. Cindlerováz 1/1/03 P PV
FPF:UBKKDBP045Literatura v intermediální perspektivě II L. Martinekzk 2/2/04 - PV
FPF:UBKKDBP046Dramaterapie H. Volkmerováz 1/1/03 - PV
FPF:UBKKDBP047Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů G. Zelená Sittováz 0/2/04 - PV
FPF:UBKKDBP054Happening, performance art, a druhá divadelní reforma J. Cindlerovázk 2/1/03 - PV
59 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKKDBP014Divadlo v české kultuře J. Cindlerovázk 2/1/04 Z P
FPF:UBKKDBP015Seminář divadelní tvorby I H. Zahirovićz 0/2/04 Z P
FPF:UBKKDBP016Divadelní festival II H. Zahirovićzk 0/2/03 P P
FPF:UBKKDBP035Literární komunikace M. Tichýzk 2/0/04 P PV
FPF:UBKKDBP042Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 0/2/03 - PV
FPF:UBKKDBP043Public Relations P. Bergmannováz 1/1/03 - PV
FPF:UBKKDBP044Ateliér scénáristické tvorby R. Merknerz 0/2/03 - PV
24 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKKDBP017Teorie divadla a jeho složek J. Cindlerovázk 2/0/04 Z P
FPF:UBKKDBP018Kultura scénování a scénická kultura J. Cindlerováz 1/2/03 Z P
FPF:UBKKDBP019Tvůrčí projekt I H. Zahirovićz 4 týdny/sem.4 P P
FPF:UBKKDBP020Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 1/1/03 P P
FPF:UBKKDBP021Odborná praxe II J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 - P
FPF:UBKKDBP031Seminář divadelní tvorby II H. Zahirovićz 0/2/03 P PV
FPF:UBKKDBP038Seminář kulturní publicistiky P. Bergmannováz 0/2/03 P PV
FPF:UBKKDBP048Hudební dramaturgie a mimořádné projekty E. Mikuláškováz 1/1/03 - PV
FPF:UBKKDBP049Překladatelská dílna A. Matouškováz 0/2/02 - PV
FPF:UBKKDBP050Seminář divadelní produkce T. Suchánekz 0/2/03 - PV
FPF:UBKKDBP053Analýza dramatického textu A. Matouškováz 0/2/02 - PV
38 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLBP25Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/04 P PV
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 - PV
FPF:UBKKDBP022Současné divadlo P. Bergmannovázk 2/1/04 Z P
FPF:UBKKDBP023Herectví pro animační praxi H. Zahirovićz 1/2/04 Z P
FPF:UBKKDBP024Seminář k bakalářské práci 1 P. Bergmannováz 0/2/06 P P
FPF:UBKKDBP025Týmová práce P. Bergmannovázk 1/2/03 - P
FPF:UBKKDBP029Divadelní festival III H. Zahirovićzk 0/2/03 P PV
FPF:UBKKDBP030Tvůrčí projekt II M. Horsákováz 4 týdny/sem.3 P PV
30 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKKDBP026Seminář uměleckého vzdělávání J. Cindlerováz 0/2/04 Z P
FPF:UBKKDBP027Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 2/0/03 Z P
FPF:UBKKDBP028Seminář k bakalářské práci 2 H. Zahirovićz 0/2/06 P P
FPF:UBKKDBP051Multimédia a internet M. Novotnýz 0/2/02 - PV
15 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - - -
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - - -
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - - -
0 kreditů