FPF HiMubp Historie-muzeologie
Název anglicky: History-museology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF HiMu Historie-muzeologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 Z P
FPF:UHVHMBP002Úvod do muzeologie M. Zapletalzk 2/2/05 Z P
FPF:UHVHMBP003Dějiny muzejnictví M. Zapletalzk 2/0/04 Z P
FPF:UHVHMBP004Konzervace, restaurování a ochrana sbírek H. Rajhelováz 0/2/04 - P
FPF:UHVHMBP005Angličtina I M. Weissz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP006Němčina I G. Rykalováz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP035Ekomuzeologie M. Zapletalz 2/0/03 P PV
FPF:UHVHMBP042Základy latinské gramatiky K. Vymětalováz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP052Dějiny starověku I K. Vymětalovázk 1/1/03 P PV
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 Z P
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 P P
FPF:UHVHMBP009Úvod do dějin umění M. Hochelz 2/0/04 - P
FPF:UHVHMBP010Muzejní legislativa v ČR a EU M. Zapletalz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP011Angličtina II M. Weissz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP012Němčina II G. Rykalováz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP013Odborná praxe I M. Hochelz 0/0/0 4 týdny / 160 hod.8 P P
FPF:UHVHMBP036Dějiny starověku II K. Vymětalovázk 1/1/03 P PV
FPF:UHVHMBP038Ochrana přírodního dědictví M. Zapletalz 0/2/03 P PV
35 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP014Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP015Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP016Dějiny hmotné kultury I I. Matejko-Peterkazk 1/1/04 Z P
FPF:UHVHMBP017Preventivní konzervace A. Šimčíkz 0/2/03 - P
FPF:UHVHMBP018Konzervace a restaurování I H. Rajhelováz 0/3/03 - P
FPF:UHVHMBP039Speciální muzeologie I M. Zapletalz 0/2/03 P PV
FPF:UHVHMBP043Angličtina III M. Weissz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP044Němčina III G. Rykalováz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP045Vybrané kapitoly z dějin středověku I H. Komárkováz 0/2/03 - PV
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP019Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP020Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP021Dějiny hmotné kultury II I. Matejko-Peterkazk 1/1/04 Z P
FPF:UHVHMBP022Konzervace a restaurování II H. Rajhelováz 0/3/03 - P
FPF:UHVHMBP023Seminář pro bakalářskou práci I M. Pelcz 0/2/04 - P
FPF:UHVHMBP024Odborná praxe II M. Hochelz 0/0/0 4 týdny / 160 hod.8 P P
FPF:UHVHMBP037Základy archeologie M. Tymonováz 1/1/03 P PV
FPF:UHVHMBP040Speciální muzeologie II M. Zapletalz 0/2/03 P PV
FPF:UHVHMBP046Angličtina IV M. Weissz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP047Němčina IV G. Rykalováz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP048Vybrané kapitoly z dějin raného novověku II I. Zmetákz 0/2/03 - PV
44 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP027Muzejní management a marketing M. Zapletalzk 2/0/04 - P
FPF:UHVHMBP028Konzervace a restaurování III H. Rajhelováz 0/3/03 - P
FPF:UHVHMBP029Seminář pro bakalářskou práci II M. Pelcz 0/2/04 - P
FPF:UHVHMBP041Znalectví I. Matejko-Peterkaz 1/1/03 P PV
FPF:UHVHMBP049Etnografie a etnologie pro muzeology I. Zmetákz 0/2/03 - PV
FPF:UHVHMBP050Vybrané kapitoly z novodobých dějin I M. Hochelz 0/2/03 - PV
30 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UHVHMBP030Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP031Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 Z P
FPF:UHVHMBP032Muzea, galerie a instalované objekty M. Hochelz 0/2/04 Z P
FPF:UHVHMBP033Seminář pro bakalářskou práci III M. Pelcz 0/2/04 - P
FPF:UHVHMBP034Odborná praxe III M. Hochelz 0/0/0 4 týdny / 160 hod.8 P P
FPF:UHVHMBP051Vybrané kapitoly z novodobých dějin II M. Pelcz 0/2/03 - PV
29 kreditů