OPF FUk Finance a účetnictví
Název anglicky: Finance and Accounting
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_FU Finance a účetnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerského části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Finance v podnikání
- části finance a účetnictví – otázky z Účetnictví I, Účetnictví II, Financí podniku, Finanční analýzy a Daní v podnikání,
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/4d62a56b-f842-490f-bf87-19dfd0d6790d

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Využití metod finanční analýzy v podnikatelské praxi
- Finanční struktura a možnosti její optimalizace v podnikatelské praxi
- Účetní a daňové aspekty údržby, oprav a technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
- Optimalizace volby účetnictví vybraného spolku
- Odložená daň z pohledu mezinárodních účetních standardů a české účetní legislativy
- Leasing – zdroj financování firmy (daňový a účetní pohled)
- Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti v kontextu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění
- Daňový systém ČR (vybrané země EU) a jeho aplikace v praxi
- Daň z přidané hodnoty a opatření proti daňovým únikům
- Elektronická evidence tržeb jako opatření pro zamezení daňovým únikům

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu FU Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBKNAPAplikace daňového práva J. Janouškovázk 0/16/05 5P
OPF:OPFBPBPP -- - 6-
OPF:FIUBKDVP -- - 4Z
OPF:EVSBKEKOEkonomie I. Majerovázk 16/0/05 1Z
OPF:PEMBKEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 1Z
OPF:FIUBKFIPFinance podniku P. Růčkovázk 12/0/05 3Z
OPF:FIUBKFAN -- - 4Z
OPF:FIUBKFITFinanční trhy T. Heryánzk 16/0/06 3P
OPF:FIUBKFVP -- - 2Z
OPF:INMBKINFInformatika P. Suchánekzk 16/0/04 1-
OPF:INMBKKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 16/0/06 1-
OPF:PEMBKMNM -- - 2-
OPF:PEMBKMKTMarketing M. Klepekzk 16/0/05 3-
OPF:FIUBKMEU -- - 6P
OPF:FIUBKNDA -- - 4P
OPF:FIUBKNOA -- - 4P
OPF:OPFBKPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBKPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 16/0/05 1-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/125 5-
OPF:FIUBKUC1 -- - 2Z
OPF:FIUBKUC2Účetnictví II B. Blechovázk 16/0/05 3Z
OPF:FIUBKUPR -- - 6P
OPF:EVSBKVEP -- - 2Z
OPF:FIUBKZMAZdanění majetku Š. Sobotovičovázk 16/0/05 3P
79 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKDE1 -- - 2-
OPF:CVABKDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKDE3 -- - 4-
OPF:CVABKDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/0/162 5-
4 kredity

Povinně volitelné předměty programu FU Bc. komb.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBKAUDAudit P. Růčkováz 16/0/05 5-
OPF:FIUBACOFK -- - 4-
OPF:FIUBKFPN -- - 4-
OPF:PEMBKIPC -- - 4-
OPF:PEMBKIPO -- - 6-
OPF:FIUBKMUC -- - 4-
OPF:FIUBKNUC -- - 4-
OPF:PEMBKHRMPersonalistika V. Malátekzk 12/0/05 3-
OPF:FIUBKPOJPojišťovnictví L. Přečkovázk 16/0/06 3-
OPF:FIUBKUNOÚčetnictví nevýdělečných organizací M. Strzeleckázk 16/0/05 5-
21 kreditů