MU MME Matematické metody v ekonomii
Název anglicky: Mathematical Methods in Economics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: MU Bc-M Matematika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01008Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I H. Baranz 0/2/03 - PV
MU:MU01111Úvod do studia matematiky I L. Hozováz 0/2/02 - PV
MU:MU01115Proseminář z matematiky I P. Blaschkez 0/2/02 - PV
MU:MU11174Mikroekonomie R. Neugebauerzk 2/1/03 - P
MU:MU11180Techniky manažerské komunikace I E. Dobrušováz 1/1/02 - PV
MU:MU11182Základy účetnictví J. Meleckýzk 2/1/03 - PV
MU:MU11189Podnikové procesy J. Meleckýzk 2/2/04 - P
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 Z P
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 Z P
FPF:UIINP02Algoritmy a programování I J. Blahutaz 2/2/04 - P
FPF:UIINP06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 - PV
48 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP220Angličtina 2 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01009Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II H. Baranz 0/2/03 - PV
MU:MU01112Úvod do studia matematiky II L. Hozováz 0/2/02 - PV
MU:MU01116Proseminář z matematiky II M. Mlíchováz 0/2/02 - PV
MU:MU01120Teorie náhodných procesů M. Mlíchováz 1/1/03 - PV
MU:MU11139Podniková ekonomika I J. Meleckýzk 2/1/03 - P
MU:MU11164Management J. Meleckýz 2/1/03 - PV
MU:MU11175Makroekonomie R. Neugebauerzk 2/1/03 - P
MU:MU11181Techniky manažerské komunikace II E. Dobrušováz 1/1/02 - PV
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 Z P
MU:MU20006Algebra II Z. Kočanzk 2/2/06 Z P
FPF:UIINP08Algoritmy a programování II D. Valentazk 2/2/05 - PV
48 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP320Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01010Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III H. Baranz 0/2/02 - PV
MU:MU01117Proseminář z matematiky III J. Kopfováz 0/2/02 - PV
MU:MU11149Matematické metody v ekonomice a řízení I Z. Kočanzk 3/2/06 Z P
MU:MU11170Podniková ekonomika II J. Meleckýzk 2/1/04 - PV
MU:MU20009Pravděpodobnost a statistika I O. Stolínzk 2/2/06 Z P
MU:MU20011Vybrané partie z matematické analýzy I M. Mlíchovázk 2/2/07 Z P
MU:MU20027Aplikovaná statistika I O. Stolínzk 2/1/03 - PV
FPF:UIINP13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIINP14Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 - P
FPF:UIINP34Tvorba WWW stránek I D. Valentaz 0/2/02 - PV
49 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP421Angličtina 4 G. Entlovázk 0/2/02 - P
MU:MU01011Praktikum z matematiky a výpočetní techniky IV H. Baranz 0/2/02 - PV
MU:MU01118Proseminář z matematiky IV P. Nábělkováz 0/2/02 - PV
MU:MU03243Pravděpodobnost a statistika II O. Stolínzk 2/2/06 Z P
MU:MU11150Matematické metody v ekonomice a řízení II Z. Kočanzk 3/2/06 Z P
MU:MU11183Manažerské účetnictví J. Meleckýz 0/2/03 - PV
MU:MU11185Aplikovaná statistika II O. Stolínzk 2/1/03 - PV
MU:MU11191Praxe pro ekonomy I J. Meleckýz 0/6/05 P P
MU:MU20010Numerické metody P. Nábělkovázk 2/2/06 Z P
MU:MU20012Vybrané partie z matematické analýzy II M. Mlíchovázk 2/2/07 Z P
FPF:UIINP17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIINP18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 - PV
FPF:UIINP36Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/2/02 - PV
59 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
MU:MU02024Obyčejné diferenciální rovnice K. Hasíkzk 2/2/06 Z P
MU:MU11163Marketing J. Meleckýz 2/1/03 - PV
MU:MU11165Matematická ekonomie I B. Volnáz 2/1/03 P P
MU:MU11176Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení P. Seďaz 0/2/02 - P
MU:MU11192Praxe pro ekonomy II J. Meleckýz 0/6/05 P P
MU:MU12001Bakalářská práce I Z. Kočanz 0/2/06 P P
MU:MU12101Seminář z matematiky I Z. Kočanz 0/2/03 - PV
MU:MU13181Logistika I P. Seďazk 2/1/03 - PV
MU:MU14415Finanční a pojišťovací matematika I K. Hasíkzk 2/1/03 - PV
MU:MU20073Vícekriteriální a skupinové rozhodování B. Volnázk 2/1/03 - PV
MU:MU20083Matematické metody v krizovém řízení I K. Hasíkzk 2/2/06 - PV
FPF:UIINP21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 - PV
47 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
MU:MU11168Matematická ekonomie II B. Volnázk 2/1/04 P P
MU:MU11177Strategické řízení S. Häuserz 2/1/03 - PV
MU:MU11193Praxe pro ekonomy III J. Meleckýz 0/6/05 - PV
MU:MU12002Bakalářská práce II Z. Kočanz 0/2/06 P P
MU:MU12102Seminář z matematiky II J. Hantákováz 0/2/03 - PV
MU:MU13182Logistika II P. Seďazk 2/1/03 - PV
MU:MU14403Matematické metody v krizovém řízení II K. Hasíkzk 2/2/06 - PV
MU:MU14416Finanční a pojišťovací matematika II K. Hasíkzk 2/1/03 - PV
33 kreditů