MU RGGA Geometrie a globální analýza
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Součásti SZZ a jejich obsah

Ústní zkouška se skládá z předmětu na úrovni státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu anebo studijních předmětů doktorského studia, který obsahově souvisí s tématem rigorózní práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat:
- Přesná (např. solitonová) řešení nelineárních PDR
- Symetrie a zákony zachování
- Metriky a sítě se speciálními vlastnostmi
- Bäcklundovy transformace a multisolitonová řešení nelineárních PDR
- Integrabilní plochy
- Diferenciální invarianty

Požaduje se, aby rigorózní práce byla publikována nebo přijata k publikaci v časopise, recenzovaném v Mathematical Reviews.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.