MU RMM Matematické modelování
Název anglicky: Mathematical Modelling
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Součásti SZZ a jejich obsah

Ústní zkouška se skládá z předmětu na úrovni státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu anebo studijních předmětů doktorského studia, který obsahově souvisí s tématem rigorózní práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat:
- Kvalitativní vlastnosti spojitých populačních modelů
- Bifurkace v Bělousovově–Žabotinského reakci
- Kmitání termoelastických pružin
- Optimalizace portfolia vzhledem k diverzifikaci
- Využití metod finanční matematiky při analýze cenných papírů

Požaduje se, aby rigorózní práce byla publikována nebo přijata k publikaci v časopise, recenzovaném v Mathematical Reviews.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.